Grundnivå

Idéhistoria I, 30 hp

Idéhistoria handlar om hur människor tänkt genom tiderna om naturen, samhällena, universum, människan och djuren. I kursen Idéhistoria 1, 30 hp, får du möta de tänkare som har formulerat idéer inom filosofi, politik och vetenskap från antiken till idag.

Maurice Quentin de La Tour [Public domain], via Wikimedia Commons
Maurice Quentin de La Tour [Public domain], via Wikimedia Commons.

Vi presenterar huvudlinjer i den västerländska idéhistorien med utblickar till andra delar av världen. Idéhistorien utforskar hur idéer utvecklas i sina sammanhang, hur de är förankrade i sin samtid och hur de förmedlas genom historien.

Möt människor som velat förändra världen

Idéhistoria 1 är kronologiskt upplagd. Genom en serie föreläsningar, seminarier och läsning av kurslitteratur får du följa med på en genomgång av viktiga föreställningsvärldar och introduceras till teorier och metoder inom idéhistorisk forskning. Du får bekanta dig med antikens klassiska filosofer, lära känna de religiösa och vetenskapliga debatterna i renässansens och upplysningens Europa och förkovra dig i 1800- och 1900-talets politiska diskussioner. Du får möta människor som velat förändra världen och ibland lyckats, ibland misslyckats.

Fyra delkurser

Kursen är uppdelad i fyra delmoment som vardera består av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna diskuterar vi idéhistoriska källtexter, hur de ska tolkas och deras roll i idéhistorien. Varje delkurs avslutas med en tentamen, oftast en hemskrivning.

Studier på heltid

Kursen ges på helfart, vilket innebär att du förväntas lägga ner cirka 40 timmar per vecka på dina studier varav självstudietid är ungefär 30 timmar/vecka. Föreläsningar och seminarier ges alltså i en omfattning av cirka 10 timmar per vecka.

Idéhistoria öppnar för nya tankar

Många läser idéhistoria för att bilda sig, en del som ett komplement till och en fördjupning av andra ämnen, andra som ett huvudämne. Oavsett vilket öppnar idéhistoria för nya tankar och kombinationer av idéer.

Våra kurser i idéhistoria på grundnivå.

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

 

Våra forskare är dina lärare

Karin Dirke är docent och undervisar bland annat på Idéhistoria I. "Jag tycker idéhistoria svarar på frågor som andra ämnen ofta missar, om hur föränderliga våra världsbilder är men hur vi ändå kan känna igen oss i hur människor tänkt förr", säger hon. Läs hela intervjun med Karin Dirke.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Stängt mellan 19/6 och 26/8. Nästa telefontid tisdag, 27/8.

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Rum: 356
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se