Grundnivå

Idéhistoria, kandidatkurs, 30 hp

Kursen fördjupar ämnesstudiet ytterligare och behandlar viktiga idéhistoriska forskningsperspektiv. Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna: Kritiskt diskutera och använda teoretiska begrepp i idéhistoriskt material. Självständigt författa ett examensarbete inom en given tidsram. Kritiskt diskutera, värdera och reflektera kring idéhistoriska texter.

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Stängt mellan 19/6 och 26/8. Nästa telefontid tisdag, 27/8.

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 155B
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Rum: 356
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se