Grundnivå

Kandidatprogram i historiska studier, 180 hp

Programmet avser att ge grundläggande kunskaper om olika samhällens historiska utveckling och om framväxten av världsbilder och olika typer av föreställningar under skilda historiska perioder. Här ges en bred bas vad gäller historiska förhållanden samt verktyg för att förstå, förklara och ifrågasätta skeenden och tänkande i dåtidens och i dagens samhälle.

I programmet ges också en träning i att se kritiskt på omvärlden och att tänka systematiskt, analytiskt och självständigt och att kommunicera detta i tal och skrift. I de historiska ämnena i programmet ingår förutom grundläggande kronologiska kurser också fördjupande tematiska studier och kurser i teori och metod. Studenterna genomför egna historiska undersökningar som ger färdigheter i informationssökning, förmåga att behandla ett rimligt omfattande källmaterial och insikter i källkritik och vetenskaplig framställning. I programmet ingår även vissa mer praktiskt orienterade moment.

Programmet ger kandidatexamen med huvudområde historia eller idéhistoria och omfattar 180 hp. Ett av ämnena väljs som huvudområde i vilket examensarbete utförs. Detta innebär att minst 90 hp ska läsas inom huvudområdet och minst 30 hp inom det andra området. De resterande 60 poängen inom programmet är helt valfria inom hela universitetets kursutbud, förutsatt att det finns plats inom respektive kurs.

De båda grundkurserna, Historia I och Idéhistoria I, är obligatoriska inom programmet och de bör läsas under det första året. Normalt inleds studierna med kursen Historia I. Minst ett av ämnena ska läsas till kandidatnivå och kandidatkursen i det ämnet bör läsas under det sista året på programmet.

Värdinstitution för programmet är Historiska institutionen. Läs mer om programmet på Historiska institutionens hemsida

OBS! Som antagen till kandidatprogrammet måste du söka alla kurser du vill läsa via www.antagning.se, redan till andra terminen. Det gäller även kurser som ges av institutionen. Söker du en kurs i historia eller idéhistoria ska du söka den inom programmet - inte som fristående kurs.

Programmet startar varje hösttermin.

Läs mer i universitetes webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/HIDEK

 

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, idéhistoria
Andreas Hellerstedt
Rum: 335
Tel: 08-674 73 20 
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Besökstid och telefontid: tisdagar kl. 10.00–13.00

Studierektor, idéhistoria
Thord Silverbark
Rum: 356
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se