Gruvlave av slaggtegel, Klackbergs gruvfält, Norberg. Exkursion VT14. Foto: B Åkerström
 
Programmet förbereder för arbetsuppgifter inom kulturarvsområdets centrala myndigheter nationellt och internationellt och dess regionala organisation som länsstyrelser, länsmuseer och kommuner, liksom inom andra myndigheter och privata företag som på olika nivåer hanterar kulturarvsfrågor. För redan yrkesverksamma inom kulturarvsområdet passar hela eller delar av programmet utmärkt som kompetensutveckling eller vidareutbildning. Programmet ger även grund för forskarutbildning inom området. Två av de ingående programspecifika kurserna; Kulturarv och kulturmiljövård 15 hp samt Kulturarv i globalt perspektiv 15 hp, kan även läsas fristående, se kursplaner nedan.
 
Nästa tillfälle programmet startar blir HT 2018. Ansökan både till programmet och de fristående kurserna sker via antagning.se under ordinarie ansökningsperiod, 15 mars- 16 april 2018.
 

Vänligen observera: sökande till programmet ska även bifoga ett personligt brev med motivering av ansökan samt ett CV. Dessa dokument uppladdas elektroniskt på ansökningswebben senast den 16 april, alternativt insänds tillsammans med ev övriga handlingar till: Antagningsservice, FE20101, 839 87 Österund (för ytterligare anvisningar och upplysningar se www.antagning.se). Dessutom rekommenderar vi att dokumenten e-postas direkt till institutionen, v g se adress nedan.
 
Antagning till programmet baseras på följande meritvärderingskomponenter:
  • Tidigare studiers relevans i relation till den sökta utbildningen
  • Uppsatsarbetets kvalitet (enligt betyg)
  • Relevant yrkes- och/eller forskningserfarenhet (dokumenterat genom insänt CV)
  • Personligt motivationsbrev
  • Betyg på högskolekurser.
För ytterligare upplysningar vänligen kontakta: Birgitta Trobrandt Åkerström, studievägledare/studieadministratör, tel: 08-164680 eller e-postadress birgitta.akerstrom@arthistory.su.se; alternativt docent Catharina Nolin, programansvarig lektor, tel 08-164715 eller e-postadress catharina.nolin@arthistory.su.se
 
 
Följande kurser, obligatoriska inom programmet, ges under HT 17:
 

Kulturarv och kulturmiljövård, period A+B

 

Schema HT17 (74 Kb)

Litteraturlista HT17 (32 Kb)

 

Kulturarv i globalt perspektiv, period C+D

 

Schema HT17 (58 Kb)

Litteraturlista (49 Kb)

 

 

 

Utbildningsplan

Utbildningsplan (pdf) (180 Kb)

Kulturarv och kulturmiljövård

Kulturarv och kulturmiljövård (pdf) (183 Kb)

Kulturarv i globalt perspektiv

Kulturarv i globalt perspektiv (pdf) (182 Kb)

Kulturmiljöer - Fallstudier

Kursplan Kulturmiljöer-Fallstudier (pdf) (185 Kb)

Praktik

Praktik i kulturarvsstudier (pdf) (180 Kb)

Examensarbete

Masteruppsats 30 hp (pdf) (178 Kb)