Avancerad nivå

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp

Masterprogrammet i litteraturvetenskap ges i samarbete mellan flera institutioner. Programmet har följande ämnesinriktningar: Allmän och svensk litteraturvetenskap, Antik grekiska, Engelska, Finska, Franska, Italienska, Latin, Polska, Portugisiska, Ryska, Spanska, Tjeckiska samt Tyska.

Programmet ger examen i respektive huvudområde, ökade kunskaper inom litteraturens fält och utbildning i litteraturvetenskapliga analysmetoder. Dessutom övas studenternas färdigheter i att analysera texter och att presentera resultaten muntligt och skriftligt. Utbildningen ger behörighet till forskarutbildning inom respektive huvudområde, men är också lämplig för arbete inom yrken där man efterfrågar kunskaper om språkets betydelse för kommunikation och samhällsutveckling, internationell utblick, historisk bildning och förmåga att på ett systematiskt och kritiskt sätt hantera komplicerad information. De obligatoriska programspecifika kurserna ges på engelska eller svenska och tar fasta på generella frågeställningar som litteraturtolkningens särart, litteraturbegreppet i skilda språk och kulturer, och berättandets former och funktioner. Som student på Masterprogram i litteraturvetenskap har du tillgång till landets största utbud av kurser på avancerad nivå inom humaniora och språk. Dessa kurser har en mycket hög grad av forskningsanknytning och representerar ledande skikt inom de olika humanistiska och språkvetenskapliga områdena. Tillsammans med din handledare gör du upp en plan för din individuella studiegång utifrån dina egna intressen och behov. Inom programmet ges också utrymme för praktik.

Samordnare för masterprogrammet i litteraturvetenskap är Per-Olof Mattson: per-olof.mattsson@littvet.su.se

Obligatoriska kurser inom masterprogrammet

Länk till den obligatoriska kursen Vetenskaplighet och forskningsetik som ges på Filosofiska institutionen: Vetenskaplighet och forskningsetik 7,5 hp

Länk till information om den obligatoriska kursen English for Academic Research. Kursen ges på Engelska institutionen: English for Academic Research 7,5 hp

Anmälan sker via www.antagning.se

Rekommendationen är att du som programstudent anmäler dig till English for Academic Research inför termin 3 av programmet. Platsgaranti gäller för dig som är registrerad på programmet och har anmält dig i tid.

Inriktningar inom Masterprogrammet i litteraturvetenskap

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Studentkontakt Litteraturvetenskap

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Besökstid: tis kl. 14.00-15.00
Telefontid: tis–ons kl. 13.00-14.00

Studierektor
Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen
Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se