Den tar upp text- och bildanalys, litterära texters uppbyggnad, genrer och populärlitterära aspekter. Barnlitteraturen belyses utifrån en estetisk, historisk och social kontext. Därtill behandlas barns reception och texterna i samverkan med andra narrativa medier.

Delkursen ingår i US226G Svenska för grundlärare i årskurs 4-6, II, 7,5 hp.

Kurssida.