Kursen baseras på en serie föreläsningar och seminarier över dessa aspekter.

Engelska är undervisningsspråk.

Läs mer och länk till ansökan i den digitala utbildningskatalogen.

Examinatorer, höstterminen 2019

Owe Ander
Toivo Burlin
Madeleine Modin
Jacob Derkert