Teater- och dansvetenskap

Frida, teatervetenskap

Hur är det att läsa teatervetenskap?

Hej! Jag heter Frida och har ett starkt intresse för teater. Detta fick mig att börja studera Teatervetenskap på Stockholms universitet. Vill du också ha en chans att fördjupa dig i teater? 

Teater- och dansvetenskap på grundnivå

Studier i teater- och dansvetenskap omfattar scenkonst i bred bemärkelse: talteater, performance-konst, dans, cirkus, opera, icke västerländsk teater med mera. Förutom att studera olika sceniska uttryck, ur historiska och samtida perspektiv, arbetar teatervetenskapen med frågeställningar som exempelvis: publikens sammansättning, mottagandet av uppsättningar, ekonomiska och praktiska produktionsvillkor, kulturpolitik, genusaspekter och postkoloniala perspektiv.

Teater- och dansvetenskap på avancerad nivå

För att läsa på avancerad nivå söker du till vårt internationella masterprogram i teatervetenskap och performancestudier eller till masterprogrammet i dansvetenskap, som är ett samarbete med Köpenhamns Universitet och Norges Tekniska och Naturvetenskapliga Universitet i Trondheim. Båda programmen har antagning varje hösttermin, masterprogrammet i dansvetenskap har dock ingen antagning höstterminen 2017. Vi har också ett ämnesgemensamt masterprogram i kritiska studier vid institutionen. För att läsa på avancerad nivå krävs en kandidatexamen eller motsvarande. 

En kvinna och en man sitter och pluggar i en läsesal. Foto: Niklas Björling

Vad leder studierna till?

Här möter du studenter som har läst teatervetenskap hos oss. De arbetar i dag till exempel som regissör, producent, lärare, och redaktör.

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledare, teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 248
Tel: 08-674 70 84
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: torsdagar kl. 10.30-12
Mottagning efter överenskommelse

Studierektor, teater- och dansvetenskap
Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se