Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Registrering, reservantagning och kursstart HT2018

Välkomstbrev

Välkomstbrev med information om registrering och kursstart skickas ut via e-post till alla antagna och villkorligt antagna efter andra urvalet vecka 51, 2018. 

Skapa ett universitetskonto

Du som är helt ny student på Stockholms universitet ska börja med att skapa ett universitetskonto. Detta gör du via länken: aktivera.su.se. Universitetskontot kan du skapa från och med den 7 januari. Om du behöver hjälp med att skapa universitetskontot, kontakta Stockholms universitets IT-support Helpdesk via serviceportalen.su.se eller på 08-16 19 99.

Läs mer om universitetskontot.

Webbregistrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den registreringsperiod som anges nedan. Observera! Om du inte webbregistrerar dig under nedanstående period förlorar du din plats på kursen. 

Webbregistreringen görs via universitetskontot på minastudier.su.se.

Har du inte möjlighet att webbregistrera dig måste du höra av dig till oss innan sista registreringsdag, se kontaktuppgifter nedan.

För kurserna Konstvetenskap I: Visuella studier, Konstvetenskap II och Konstvetenskap – kandidatkurs kontaktar du studieadministratör Filip Nyström: filip.nystrom@su.se

För kurserna Konstvetenskap I, Landskap som minne, bild och konstruktion och Performativitet och visuell kultur  kontaktar du studieadministratör Helena Fälldin Wiberg, e-post: helena.wiberg@su.se.

För kursen Utmaningar för den växande staden och kurser inom masterprogrammen i konstvetenskap kontaktar du studievägledare Richard Carlsén, e-post: richard.carlsen@su.se.

Om du – efter att ha registrerat dig – inser att du inte kommer att utnyttja din studieplats, var vänlig meddela detta till någon av ovanstående.

Det är mycket viktigt att du registrerar dig inom angiven tidsperiod för att behålla din plats och för att få studiemedel, få tillgång till universitetets IT-tjänster och för att kunna få betyg på kurser. 

Läs mer om webbregistrering här.

Webbregistreringen för följande kurser är öppen 7 januari – 14 januari 2019:

Konstvetenskap I, KV1500 (heltid)
Konstvetenskap I: Visuella studier, KV1420
Konstvetenskap II, KV2290
Konstvetenskap – kandidatkurs, KV3060
Konstvetenskap – kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv, KV3080
Landskap som minne, bild och konstruktion, KV5220
Utmaningar för den växande staden, KV7000

Webbregistreringen för följande kurs är öppen 7 januari – 4 mars 2019:

Performativitet och visuell kultur, KV5006

Du som påbörjade Konstvetenskap I, 50 % (kvällstid) HT2018 ska fortsättningsregistrera dig för VT2019 via Ladok senast den 4 mars 2019. Frågor om fortsättningsregistreringen kan ställas till studieadministratör Helena Fälldin Wiberg, e-post: helena.wiberg@su.se.

Villkorligt antagen

Om du är villkorligt antagen till en kurs kan du inte webbregistrera dig då vi först måste bedöma din behörighet. Är du villkorligt antagen måste du höra av dig till oss innan sista webbregistreringsdag. Se datum för webbregistrering och kontaktuppgifter under rubriken ”Webbregistrera dig på kursen”.

Reservplacerad

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Mondo

När du registrerat dig på kursen får du även tillgång till lärplattformen Mondo, mondo.su.se/portal, där närmare information om kursen lämnas under studiernas gång. Kurserna Landskap som minne, bild och konstruktion och Performativitet och visuell kultur kommer att använda den nya lärplattformen Athena – närmare information om detta lämnas i välkomstbrevet för antagna studenter.

Nyttig information inför studier finns också på su.se/nystudent

Kursstart

Se respektive schema under http://www.su.se/ike/konstvetenskap

Lokaler, kursplaner, scheman och litteratur 

För information om undervisningslokaler se: http://www.su.se/ike/utbildning/studieinformation/undervisningslokaler-1.213465

Alla hörsalar ligger i Södra huset.

Schema och kursplan finns på institutionens hemsida senast en månad före kursstart: su.se/ike/konstvetenskap. Litteraturlistor publiceras två månader före kursstart.