Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Registrering, reservantagning och kursstart HT2018

Välkomstbrev

Välkomstbrev med information om registrering och kursstart med mera skickas ut till alla antagna och villkorligt antagna via e-post under veckorna 31-32, 2018. 

Skapa ett universitetskonto

Du som är helt ny student på Stockholms universitet ska börja med att skapa ett universitetskonto. Detta gör du via länken: aktivera.su.se. Universitetskontot kan du skapa från och med den 10 augusti.  Om du behöver hjälp med att skapa universitetskontot, kontakta Stockholms universitets IT-support Helpdesk via serviceportalen.su.se eller på 08-16 19 99.

Läs mer om universitetskontot.

Webbregistrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den registreringsperiod som anges nedan. Observera! Om du inte webbregistrerar dig under nedanstående period förlorar du din plats på kursen. 

Webbregistreringen görs via universitetskontot på su.se/aktivera, under fliken Mina studier.

Har du inte möjlighet att webbregistrera dig måste du höra av dig till oss innan sista registreringsdag. För utbildningar i konstvetenskap på grundnivå kontaktar du studierektor Nina Engholm, e-post: nina.engholm@arthistory.su.se.

För utbildningar i konstvetenskap på avancerad nivå kontaktar du studievägledare Richard Carlsén, e-post: richard.carlsen@su.se.

För utbildningar i kulturarvsstudier kontaktar du studieadministratör Helena Fälldin Wiberg, e-post: helena.wiberg@su.se.

Om du – efter att ha registrerat dig – inser att du inte kommer att utnyttja din studieplats, var vänlig meddela detta till någon av ovanstående.

Det är mycket viktigt att du registrerar dig inom angiven tidsperiod för att behålla din plats och för att få studiemedel, få tillgång till universitetets IT-tjänster och för att kunna få betyg på kurser. 

Läs mer om webbregistrering här.

Webbregistreringen för följande kurser är öppen 10 augusti  – 20 augusti 2018:

Konstvetenskap I, KV1500 (hel- och deltid)
Konstvetenskap I: Visuella studier, KV1420
Kritiska kulturarvsstudier, KV1560
Konstvetenskap II, KV2290
Konstvetenskap – kandidatkurs, KV3060
Konstvetenskap – kandidatkurs med inriktning museer och kulturarv, KV3080
Genusperspektiv på konst och visuell kultur, KV5254
Kulturarv och kulturmiljövård: villkor och utgångspunkter, KV5256
Utmaningar för den växande staden, KV7000

Webbregistreringen för följande kurs är öppen 10 augusti  – 15 oktober 2018:

Postkoloniala perspektiv. Konst och visuell kultur i Europa och världen från renässansen till idag, KV5242
Kulturarv i globalt perspektiv, KV5256

Registrering till masterprogram

Är du antagen till något av våra masterprogram (Masterprogram i kulturarvsstudier, 120 hp, Internationellt masterprogram i konstvetenskap, 120 hp eller Internationellt masterprogram i konstvetenskap: teknisk konstvetenskap och konstmuseet, 120 hp) får du information om hur du registrerar dig i det antagningsbrev som kommer att skickas ut till din e-postadress under veckorna 31–32 2018.

Villkorligt antagen

Om du är villkorligt antagen till en kurs kan du inte webbregistrera dig då vi först måste bedöma din behörighet. Är du villkorligt antagen måste du höra av dig till oss innan sista webbregistreringsdag. Se datum för webbregistrering och kontaktuppgifter under rubriken ”Webbregistrera dig på kursen”.

Reservplacerad

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Mondo

När du registrerat dig på kursen får du även tillgång till lärplattformen Mondo, mondo.su.se/portal, där närmare information om kursen lämnas under studiernas gång. 

Nyttig information inför studier finns också på su.se/nystudent

Kursstart

Se respektive schema under http://www.su.se/ike/konstvetenskap

Lokaler, kursplaner, scheman och litteratur 

För information om undervisningslokaler se: http://www.su.se/ike/utbildning/studieinformation/undervisningslokaler-1.213465

Alla hörsalar ligger i Södra huset.

Schema, litteraturlista och kursplan finns på institutionens hemsida senast en månad före kursstart: su.se/ike/konstvetenskap.