Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Registrering, reservantagning och kursstart VT2019

Välkomstbrev

Välkomstbrev med information om registrering och kursstart skickas ut via e-post till alla antagna och villkorligt antagna efter andra urvalet vecka 31, 2019. 

Skapa ett universitetskonto

Du som är helt ny student på Stockholms universitet ska börja med att skapa ett universitetskonto. Detta gör du via länken: aktivera.su.se. Universitetskontot kan du skapa från och med den 6 augusti. Om du behöver hjälp med att skapa universitetskontot, kontakta Stockholms universitets IT-support Helpdesk via Serviceportalen eller på 08-16 19 99.

Läs mer om universitetskontot.

Webbregistrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den registreringsperiod som anges nedan. Observera! Om du inte webbregistrerar dig under nedanstående period förlorar du din plats på kursen. 

Webbregistreringen görs via universitetskontot på Mitt universitet.

Har du inte möjlighet att webbregistrera dig måste du höra av dig till oss innan sista registreringsdag, se kontaktuppgifter nedan.

För kurserna Konstvetenskap I: visuella studier, Konstvetenskap II, Konstvetenskap – kandidatkurs, Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige, Genusperspektiv på konst och visuell kultur samt Postkoloniala perspektiv kontaktar du studieadministratör Frida Gustafsson: frida.gustafsson@su.se.

För kurserna Konstvetenskap I (hel- och deltid), Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik I, Kritiska kulturarvsstudier samt Kulturarv i globalt perspektiv kontaktar du studieadministratör Helena Fälldin Wiberg, e-post: helena.wiberg@su.se.

Om du – efter att ha registrerat dig – inser att du inte kommer att utnyttja din studieplats, var vänlig meddela detta till någon av ovanstående.

Det är mycket viktigt att du registrerar dig inom angiven tidsperiod för att behålla din plats och för att få studiemedel, få tillgång till universitetets IT-tjänster och för att kunna få betyg på kurser. 

Läs mer om webbregistrering här.

Webbregistreringen för följande kurser är öppen 12 augusti–26 augusti 2019:

Konstvetenskap I, heltid, 30hp
Konstvetenskap I, halvtid, 30 hp
Konstvetenskap I: visuella studier, 30 hp
Konstvetenskap II, 30 hp
Kandidatkurs Konstvetenskap, 30 hp
Genusperspektiv på konst och visuell kultur, 7.5 hp
Kulturarv som akademiskt forskningsfält och praktik I, 7.5 hp
Kritiska kulturarvsstudier, 7.5 hp

Webbregistreringen för följande kurser är öppen 12 augusti–21 oktober 2019:

Konst, arkitektur och visuell kultur i Sverige, 7.5 hp
Kulturarv i globalt perspektiv, 15 hp
Postkoloniala perspektiv, 7.5 hp

Villkorligt antagen

Om du är villkorligt antagen till en kurs kan du inte webbregistrera dig då vi först måste bedöma din behörighet. Är du villkorligt antagen måste du höra av dig till oss innan sista webbregistreringsdag. Se datum för webbregistrering och kontaktuppgifter under rubriken ”Webbregistrera dig på kursen”.

Reservplacerad

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Reservantagningen påbörjas efter ordinarie webbregistreringsperiod för antagna. Erbjudande om reservplats skickas till den e-postadress du angett på antagning.se. Svarstiden är i regel kort – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Athena

Vissa kurser använder universitetets nya lärplattform: Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto via su.se/mittsu. Du hittar din aktuella kurs under rubriken ”Kurser”. Kurssajten med lektionsplanering är tillgänglig senast en vecka före kursstart. Om du inte ser din kurssajt i Athena ska du kontakta studentexpeditionen: expedition.ike@su.se.

Mondo

En del kurser i Konstvetenskap använder lärplattformen Mondo för kommunikationen mellan student och lärare, mondo.su.se/portal, där närmare information om kursen lämnas under studiernas gång.

Nyttig information inför studier finns också på su.se/nystudent

Kursstart

Se respektive schema under http://www.su.se/ike/konstvetenskap

Lokaler, kursplaner, scheman och litteratur 

För information om undervisningslokaler se: http://www.su.se/ike/utbildning/studieinformation/undervisningslokaler-1.213465

Alla hörsalar ligger i Södra huset.

Schema och kursplan finns på institutionens hemsida senast en månad före kursstart: su.se/ike/konstvetenskap. Litteraturlistor publiceras två månader före kursstart.