Idéhistoria

Efter varje tentamen i idéhistoria erbjuds en omtentamen. Den äger rum cirka en månad efter ordinarie tenta. När det gäller salstentor läggs information om omtentamen ut på mitt universitet strax efter ordinarie skrivningstillfälle. När det gäller hemtentor så informerar respektive lärare om formerna för omtenta. Kom ihåg att för alla salsskrivningar gäller att man måste anmäla sig senast en vecka innan på mitt universitet – det är jätteviktigt eftersom man annars inte får göra tentan.

Konstvetenskap

Skrivschema för salstentor i konstvetenskap hittar du här. För övriga kurser hänvisas till respektive schema.

Litteraturvetenskap

Två gånger per år erbjuder vi alla studenter i litteraturvetenskap en möjlighet att göra omtenta på oavklarade delkurser: i januari och i augusti. (Obs! Studenter som läser innevarande termin erbjuds alltid en omtenta av ordinarie lärare.) 

Nästa omtentamenstillfälle är den 3 januari 2018. Sista anmälningsdag är den 18 december 2017.

Anmälan gör du genom att mejla studievagledare@littvet.su.se och uppge:

  • namn
  • personnummer
  • delkurs
  • termin då du läste
  • lärare

Musikvetenskap

Anmälan till omtentamen skall vara inne senast fem vardagar innan tentamen äger rum, detta sker via www.mitt.su.se

Äldre kurser omtenteras efter särskild ansökan till studentexpeditionen studentexpedition@mups.su.se som skall vara inne senast 10 arbetsdagar innan omtentamenstillfällena. I anmälan ska du ange kurs, delkurs, termin kursen lästes ffg och gärna uppgift om lärare.

Teater- och dansvetenskap

Två gånger per år erbjuder vi alla studenter i teatervetenskap en möjlighet att göra omtentamen på gamla oavklarade delkurser: i januari och i augusti.

Anmälan om omtentamen vårterminen 2018 görs till respektive lärare senast den 21 december med inlämning till respektive lärare den 8 januari, senast kl. 16.00.