Studentrådet finns till för studenterna, och genom denna instans är de med och påverkar hur institutionen utvecklas och hur utbildningarna utformas genom studentrådets deltagande i ämnesråden där de ingår i olika arbetsgrupper. 

Gå med i Facebookgruppen

Studentrådet sköter mycket kommunikation via sin Facebookgrupp här där alla studenter i Litteraturvetenskap och Idéhistoria är välkomna att gå med. Gruppens syfte är att skapa gemenskap och känsla av sammanhang genom att erbjuda ett enkelt och snabbt sätt att få kontakt med andra studenter. Erfarenheten är att studierna lätt kan bli ganska ensamma annars. Håll dig därför uppdaterad genom att gå med i gruppen, på så vis kommer du ha koll på allt som händer framöver. 

Ordnar studentkvällar

Under terminerna ordnar studentrådet till exempel studentkvällar på Gula Villans onsdagspub där alla kan ses för att prata om studierna och allt annat här i livet under lite avslappnade former. 

Kontakt

Studentrådet kommer du lättast i kontakt med via deras mejladress: littide.studentrad@gmail.com.