Koordinerande studierektor för institutionen
samt studierektor för teatervetenskap

Barbro Sigfridsson
Rum: 259
Tel: 08-674 74 91
E-post: barbro.sigfridsson@teater.su.se

Studierektor för idéhistoria

Thord Silverbark
Rum: 356
Tel: 08-16 14 84
E-post: thord.silverbark@idehist.su.se

Administrativ studierektor för konstvetenskap

Nina Engholm
Rum: 344
Telefon: 08-16 34 24
E-post: nina.engholm@arthistory.su.se

Pedagogisk studierektor för konstvetenskap

Anna Bortolozzi
Rum: 340
Telefon: 08-16 18 23
E-post: anna.bortolozzi@arthistory.su.se

Studierektor för litteraturvetenskap

Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen

Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Studierektor för musikvetenskap

Johanna Ethnersson Pontara
Rum: 308
Tel: 08-16 19 52
E-post: johanna.ethnersson.pontara@music.su.se