Få nya perspektiv i vår - gör en sen anmälan

Vill du studera i vår men missade att anmäla dig? Vid Institutionen för ämnesdidaktik har vi platser kvar på några fristående kurser som startar senare på terminen. Du kan ännu göra en sen anmälan!

Förväntansfull man
Varför inte studera och få lite nya perspektiv? Gör en sen anmälan till vårterminen! Foto: Unsplash

Sista ordinarie anmälningsdag till vårterminen var 16 oktober, men några kurser som startar senare på terminen är ännu öppna för sen anmälan. Du anmäler dig på antagning.se.

Sena anmälningar handläggs löpande. För att öka din chans att få en utbildningsplats bör du därför anmäla dig så fort som möjligt. Observera att det kan dröja fram till kursstart innan du får besked om antagning.

Få nya perspektiv på undervisning

Vid Institutionen för ämnesdidaktik ligger utbildningsfokus på den ämnesdidaktiska kompetensen. Våra kurser vänder sig framför allt till dig som redan är lärare men även till dig som kanske drömmer om att bli det. Hos oss får du nya perspektiv på undervisning, i allt från humaniora till naturvetenskap.

Välkommen till oss vårterminen 2024!

 

Matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Foto: Mostphotos

Vi har platser kvar på följande kurser. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se vårterminens schema.

Fristående kurs på grundnivå

Matematik och didaktik 4-6, 4: Att främja matematiskt tänkande (UM3014) 7,5 hp
Sista anmälningsdag: 3 mars.

Fristående kurs på avancerad nivå

Forskningsmetoder i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik B (UM8046) 7,5 hp
Sista anmälningsdag: 3 mars.

 

Språkdidaktik och svenska som andraspråk

Foto: Mostphotos

Vi har platser kvar på följande kurs. På den länkade kurssidan kan du läsa mer om kursen och se vårterminens schema.

Fristående kurs på avancerad nivå

Introduktion till systemisk-funktionell lingvistik (US532F) 7,5 hp
Sista anmälningsdag: 3 mars.

 

Sök bland våra utbildningar