"Kul och inspirerande att få lära känna etnologistudenter från andra länder"

Ebba Vikdahl är etnologistudent på ERG. I våras deltog hon i Nordic ethnology and folklore conference i Reykjavik och läste där även en masterkurs som gavs i anslutning till konferensen.

Ebba Vikdahl. Foto: privat.

Hur fick du information om kursen och vad fick dig att vilja delta?

En av lärarna på institutionen tipsade mig och de andra masterstudenterna i etnologi om kursen. Jag tyckte det lät som ett toppentillfälle att få chans att träffa andra nordiska studenter samt att få en inblick i forskarvärlden – att gå på konferens!

Vad hette kursen och vad tyckte du om den?

Kursen hette Conference seminar in ethnology/folkloristics. Jag tyckte den var jättebra! Det var både kul och inspirerande att få lära känna etnologistudenter från andra länder, liksom att få möjligheten att vara på plats och se hur en konferens går till. Kursen gav en spännande inblick i etnologiämnet som ett internationellt sammanhang.

Hur var det att läsa tillsammans med andra nordiska studenter?

Det var väldigt givande att få utbyta erfarenheter och forskningsintressen med andra nordiska studenter. I mötet uppdagades verkligen ämnets bredd, men också gemensamma beröringspunkter och intressen.

För mig öppnade kursen upp för en bredare syn på etnologiämnet och dess möjligheter.

Gick det bra att kombinera kursen med deltagandet i konferensen?

Det gick väldigt bra att kombinera, de olika delarna berikade varandra på ett givande sätt. Inför konferensen fick vi på kursen till exempel hålla vår egen ”mini-konferens” inför varandra och på så sätt testa på innan konferensen drog igång.

Har ditt deltagande på kursen på något sätt påverkat dina etnologistudier och din syn på etnologin som ämne?

För mig öppnade kursen upp för en bredare syn på etnologiämnet och dess möjligheter. Framförallt var det otroligt inspirerande och energigivande att få höra om alla olika spännande forskningsprojekt och att få träffa andra som brinner för ämnet.

På denna sida