"Vi ville skapa ett program som vi själva hade velat gå!"

Höstterminen 2024 ges för första gången Kandidatprogram i genusvetenskap och skrivande vid ERG. Möt lärarna bakom utbildningen, Maria Margareta Österholm och Elin Bengtsson.

Varför ett program om genusvetenskap och skrivande?

- På genusvetenskapen på Stockholms universitet har vi alltid arbetat mycket med frågor som rör skrivande. Det är också ett område som intresserar många av oss som jobbar här. Till exempel är vi båda skönlitterära författare med erfarenhet av engagemang i små förlag, att vara verksamma som redaktörer, att hålla i skönlitterära skrivkurser och ägna oss åt kreativa skrivpraktiker i vår forskning. Vi insåg att det inte finns något program av den här typen i Sverige och det ville vi ändra på. Många av de studenter som pluggat hos oss går vidare till yrken där arbetet med text är centralt, och därför behövs ett program där studenterna kan utveckla sitt skrivande.

Maria Margareta Österholm och Elin Bengtsson.
Maria Margareta Österholm och Elin Bengtsson. Foto: Henning Brüllhoff.

- Det finns idag ett stort intresse för utbildningar i kreativt skrivande men det som är speciellt med det här programmet är att studenterna även får upptäcka andra genrer som utredningstext och reportage – alltid med fokus på genus- och maktfrågor såklart! Att ha kunskap om och ha övat sig i flera olika textformer är användbart vad du än vill syssla med i framtiden. Vi ville skapa ett program som vi själva hade velat gå!

Vad kan jag som student förvänta mig av utbildningen?

- Du kommer att få delta i kreativa diskussioner om samhälle och skrivande. Tillsammans med dina kurskamrater och lärare kommer du att få samtala om egna och andras texter och få stöd i att utveckla ditt skrivande, samtidigt som du utforskar kön som social och kulturell företeelse och hur det hänger ihop med andra maktordningar. För många är det en betydelsefull upplevelse att läsa genusvetenskap och fördjupa sina kunskaper om kultur, politik och relationer. Det kommer även att arrangeras inspirationsföreläsningar, författarbesök, panelsamtal och skrivverkstäder riktade till programmets studenter. Du kan helt enkelt förvänta dig en rolig och givande studenttid.

Programmet innehåller ett praktikmoment, hur fungerar det?

Skrivmaskin
Foto: horaltic / Pixabay

- Den fjärde terminen på programmet erbjuds studenterna möjlighet att göra praktik. Det är studenterna själva som ordnar praktikplats på till exempel myndigheter, organisationer och företag – i alla möjliga sammanhang där skrivande är en del av arbetsvardagen – men vi hjälper såklart gärna till att förmedla kontakter om vi kan. Praktiken är inte obligatorisk, så det går också att välja att gå en annan kurs istället och ändå ta examen. Men vi tror att det är väldigt intressant och lärorikt att få använda sina kunskaper på en arbetsplats.

Vilken examen kan jag ansöka om efter studierna?

- När du har gått klart programmet kan du ansöka om en kandidatexamen i genusvetenskap. Du som redan har en sådan examen, har läst genusvetenskap hos oss eller någon annanstans, kan söka till skrivkurserna på termin 2 och 4 som fristående kurser. Programmet ger även behörighet att studera på masternivå.

Att du som student får testa olika typer av skrivande innebär att du lämnar programmet väl förberedd för en mängd arbetsuppgifter.

Vilka möjligheter ger mig kunskaperna från programmet på arbetsmarknaden?

- Studier i genusvetenskap ger kunskaper som är användbara i stora delar yrkeslivet. Redan nu är det många av våra före detta studenter som har jobb där skrivande står i centrum, exempelvis som journalister, kommunikatörer, i undervisning, inom kultursektorn och i akademin. Under programmets gång får studenterna fokusera på sitt eget skrivande men även öva sig i att reflektera över och ge konstruktiv kritik på andras texter. Det är förmågor som behövs i många yrken. Att du som student får testa olika typer av skrivande innebär att du lämnar programmet väl förberedd för en mängd arbetsuppgifter. Att programmet dessutom ger möjlighet till praktik ger en anknytning till arbetsmarknaden som är fördelaktig när du ska söka jobb.

Vad, enligt er, är det viktigaste studenterna på programmet kommer att få lära sig?

- Att de får utveckla sitt skrivande och upptäcka nya skrivformer samtidigt som de fördjupar sig i hur olika maktordningar som genus, klass, sexualitet, ras, ålder och funktionalitet hänger ihop och påverkar varandra. Att programmet genom sin möjlighet till praktik ger studenterna värdefulla kontakter med arbetslivet tror vi är viktigt och användbart. Men vi vill också lyfta fram att skrivande kan vara betydelsefullt på andra plan, personligt och politiskt. Studenterna kommer att lära sig att skrivande kan belysa de ojämlika strukturer som formar vår värld och fungera som ett verktyg för förändring.

Läs mer om kandidatprogrammet i utbildningskatalogen

På denna sida