Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i affärssystem och tjänstedesign

Vill du lära dig designa lösningar med affärssystem som hjälper företag och organisationer att utvecklas?

Affärssystem samlar en stor mängd information, till exempel om kunder, ordrar och artiklar. En viktig del i affärssystem är att lagra information för att hantera företagsekonomisk redovisning. Affärssystem utgör också grunden för att designa nya informationstjänster, till exempel genom att koppla upp affärssystem till andra system. Exempel på tjänster som kan kopplas till affärssystem är näthandel (Amazon, Zalando), nätauktioner (E-bay), mobila banktjänster (Swish, internetbanker) och myndighetstjänster (skatteverket.se).

Flera stora välkända aktörer som Microsoft, Oracle och SAP tillhandahåller affärssystem. Systemen har mycket färdig funktionalitet men behöver anpassas och vidareutvecklas för att skapa nya lösningar. 

För att utveckla affärssystem behövs kunskaper om hur verksamheter och IT fungerar men även om ekonomi. Inom programmet lär du dig metoder för systemanalys och design, utveckling av programvara och metoder för att genomföra analys av användarbehov. Som en del i programmet ingår kurser i företagsekonomi.

I praktiska delar av utbildningen får du använda affärssystem och lära dig hur de kan vidareutvecklas. Programmets breda inriktning mot både verksamhet, IT, och ekonomi gör att du blir förberedd för utvecklande och intressanta yrkesroller.

Utbildningen passar dig som är lyhörd och nyfiken på andras behov och idéer och tycker om att skapa nya lösningar. Kunskap om datorer och programmering får du under utbildningen.