Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i ekonomi och IT

 • 180 hp

Utbildningen ger dig kompetens att forma, utveckla och leda moderna företag och organisationer med IT. På programmet studerar du både företagsekonomi och data- och systemvetenskap vilket förbereder dig för ett självständigt, ansvarsfullt och utvecklande arbete som företagsekonom med kompetens inom informationsteknik.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till DSV!

Kandidatstudenter

Registreringen är öppen mellan 10 augusti och 31 augusti

Här registrerar du dig i DSV:s studieadministrativa system Daisy 

När du är registrerad Daisy kan du:

Hitta ditt schema i Daisy under Schema
Logga in i studieplattformen iLearn

Passerkort till våra lokaler i Nodhuset
Information om hur du får passerkort 

Introduktionsdagar på campus Kista
Tider och datum för introduktionsdagar

Undervisningen vid DSV hösten 2020
Undervisningen kommer vara fortsatt påverkad av covid-19, men lokalerna i NOD öppnas för studenter från och med måndag 17 augusti.

Det kommer att vara möjligt använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlabb och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla avstånd på två meter, tvätta händerna ofta och att max 50 personer får befinna sig i samma lokal. 
Mer information om undervisningen vid DSV hösten 2020

Master- och magisterstudenter

Den första terminen på år 1 på master- och magisterprogram går helt på distans som tidigare meddelats. 
Du som ska börja på ett master- eller magisterprogram hittar information om hur du registrerar dig och startar dina studier vid DSV i ditt informationsbrev här

Studentkåren DISK

DSV har en egen studentkår DISK. 
Mer information om DISK och hur du blir medlem här

Hitta till Campus Kista

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, ligger i Kista. 
Läs hur du hittar till oss här  


Kontakt

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se
Öppettider studievägledningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Programmet ger dig en unik bred grund som öppnar för en karriär nationellt såväl som internationellt.

Utbildningen leder till en kandidatexamen i huvudområdet data- och systemvetenskap eller en kandidatexamen i huvudområdet företagsekonomi.

De första två åren läser du kurser både i företagsekonomi och data- och systemvetenskap. Inom företagsekonomi studerar du hur företag och organisationer leds och organiseras. Du får lära dig att redovisa, analysera och utvärdera ekonomiska resultat och får kunskaper om utveckling av affärskoncept och teorier i marknadsföring och kommunikation. Inom data- och systemvetenskap studerar du hur datorer fungerar och hur datorprogram är uppbyggda. Vidare behandlas vad som händer i ett företag eller annan organisation när IT-stöd införs. Du övas i att självständigt och kritiskt utarbeta förslag till datorbaserade informationssystem och får kunskaper om hur systemutvecklingsprojekt planeras och genomförs. Efter avslutad utbildning ska du kunna analysera, specificera och anpassa användning av IT till de krav som människor, organisationer och samhälle ställer.

Under år tre läser du valfria ämnen en termin, med möjlighet till utlandsstudier. Den sista terminen väljer du att avsluta dina studier antingen i företagsekonomi eller i data- och systemvetenskap. Du genomför även ett examensarbete i det valda huvudområdet.

 

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  Programöversikt

  Termin 1: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  Termin 2: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
  Termin 3: kurser på Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV)
  Termin 4: kurser på Företagsekonomiska institutionen (SBS)
  Termin 5: fördjupa dig inom data- och systemvetenskap eller företagsekonomi, läs ett annat ämne eller åk på utbytesstudier
  Termin 6: kurser på DSV eller SBS inkl. examensarbete.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Du läser hela terminen på DSV.

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  IT i organisationer 7,5 hp
  På kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Du får dessutom förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Företagsekonomi I, 30 hp
  Du läser hela terminen på Företagsekonomiska institutionen, SB

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  Du läser hela terminen på DSV.

  Kravhantering av IT system 7,5 hp
  Målet med kursen är att ta in de begrepp, metoder och tekniker som behövs i insamling, analysering, dokumentering, validering och hantering av krav för informationssystem. Ämnet förklarar hur kravhantering passar in i den bredare systemutvecklingsprocessen och ger i praktiska termer en förståelse för de viktigaste utmaningarna i kravhantering nuförtiden.

  Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
  Målet med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet är i huvudsak verksamhetsinriktat där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
  Kursen behandlar affärssystem ur flera perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge dig grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

  Termin 4 (Vt)

  Företagsekonomi II, 30 hp
  Du läser hela terminen på Företagsekonomiska institutionen, SBS

  År 3

  Kandidatexamen i fyra varianter

  Variant 1 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap. Läser hela året på DSV.
  Variant 2 - Kandidatexamen i företagsekonomi. Läser hela året på Företagsekonomiska institutionen.
  Variant 3 - Kandidatexamen i data- och systemvetenskap eller i företagsekonomi, eller båda. Läs uppdelat: en termin på DSV och en termin på SBS.
  Variant 4 - Byt ut termin 5.

  Se information för variant 1 och 2 nedan. Var vänlig kontakta Studievägledningen för information om variant 3 och 4.

  Variant 1
  Kandidatexamen i data- och systemvetenskap

  Hela året läses på DSV

  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot valfria breddningsstudier eller utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Valbara kurser 22,5 hp ur kurspoolen
  Kurspoolen HT

  Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

  Teknik för Internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp
  Kursen vänder sig till dig som är intresserad av informationssökning och analys på Internet. Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. Vidare studeras webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare och verktyg för online nyhetsbevakning. Frivilliga föreläsningar finns men kursen kan läsas helt på distans.

  Data warehousing, 7,5 hp
  Denna kurs tar upp hur en särskild sorts informationssystem, så kallade datalager (eng. Data Warehouses), kan användas inom affärsanalys och beslutsstöd (eng. Business Intelligence) i organisationer. Kursen går igenom arkitektur och underliggande tekniker för datalager, som modellering av datastrukturer för analys av data, dataintegration och hur datalager kan användas för implementering av dataanalys.

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser 15  hp ur kurspoolen (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Rekommenderade kurser ur kurspoolen:

  Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp
  Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet och vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system med mera. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

  Digitala affärer inom IT 7,5 hp
  Syftet är att ge möjlighet att utveckla kunskaper om digitala affärer och att tillämpa dessa kunskaper till problemlösning ur ett IT-perspektiv. Det är inte en teknisk kurs om digital teknik. Den är utformad för att hjälpa dig att förstå de viktigaste funktionerna i digital affärsinformation och hur den kan tillämpas.

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge dig kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder praktiskt används inom näringsliv, offentlig förvaltning eller annan organisation och till att ge intryck och kontakter som hjälp i ditt framtida yrkesval. Information om praktik

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

  Variant 2
  Kandidatexamen i företagsekonomi

  Du läser hela året på Företagsekonomiska institutionen, SBS

  Termin 5 (Ht)

  Valbara kurser inom företagsekonomi 30 hp

  Termin 6 (Vt)

  Företagsekonomi III 30 hp

  Kursen inkluderar examensarbete i företagsekonomi 15 hp. Det finns 5 olika inriktningar. Mer information på Företagsekonomiska institutionens hemsida.

 • Arbetsmarknad och karriär

  Vanliga arbetsplatser är industri- och handelsföretag, konsultfirmor, banker, försäkringsbolag, intresseorganisationer, stat och kommun. Din kommande yrkesroll beror på dina intressen och hur du väljer att kombinera din utbildning. Vanliga yrken är projektledare, controller, konsult, ekonom, utredare, IT-strateg, IT-säljare, IT-samordnare, systemutvecklare, verksamhetsutvecklare och en mängd andra yrken som kräver allmän företagsekonomisk kompetens.

 • Kontakt