Stockholms universitet

Socialantropologi

Är du intresserad av att lära dig hur människor formas i sociala och kulturella sammanhang? Vill du lära dig att analysera och förstå samhällsfenomen? Vill du planera ditt eget projekt och bedriva fältarbete hemma eller utomlands? Då är socialantropologi något för dig!

Ämnesbeskrivning

Klimatförändringar, finanskris, migration och social aktivism är alla exempel på brännande samtidsfrågor. Men vilka är orsakerna bakom och hur påverkar de människors liv? Ämnet socialantropologi söker svar genom att sätta sådana frågor i ett större socialt sammanhang.

Som student lär du dig att förstå, förklara och ifrågasätta det som händer i dagens samhällen. Du tränar dig i att se kritiskt på din omvärld och att tänka systematiskt, analytiskt och självständigt. Kompetenser som är viktiga och efterfrågade i arbetslivet.

Inom socialantropologin studerar du social och kulturell mångfald ur ett jämförande och globalt perspektiv. Det ger dig förutsättningar att undersöka frågor som till exempel: Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella skillnader i vår globaliserande värld? Hur kan olika samhällen ändå vara så lika varandra?

I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare. Socialantropologin belyser hur variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, men också hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Det jämförande perspektivet ger dig nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

I mer än 100 år har socialantropologer studerat hur människor skapar mening i en ständigt föränderlig värld. Det som kännetecknar ämnet är just intresset för mänsklig social variation. Ämnets speciella metod – långvarigt fältarbete – ger ett jämförande perspektiv.

Arbetsmarknad och karriär

När du studerat socialantropologi har du hela världen som verksamhetsfält och kan arbeta inom internationella organisationer, statliga myndigheter eller privata företag. Ämnet ger kunskap om hur människor kommunicerar, agerar och arbetar tillsammans. Detta är användbart inom många olika yrken.

Till exempel kan du arbeta med kommunikation, samhällsplanering, miljöfrågor, bistånd och integration samt marknadsföring. Arbetsuppgifter kan vara informationsinhämtning, analys, utredning, undervisning och projektledning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Socialantropologiska institutionen erbjuder forskarutbildning. Utbildningen omfattar fyra års heltidsstudier. Lediga doktorandplatser annonseras på https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser

Examen

För att få en kandidatexamen i socialantropologi kan du antingen läsa fristående kurser eller kandidatprogrammet som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i socialantropologi läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

I dag arbetar och forskar socialantropologer på en mängd olika platser och med en rad olika frågor. Medan någon studerar finansvärlden eller ett multinationellt företag i Europa och USA fokuserar en annan på könsroller och hur pastoralister livnär sig i östra Afrika. Medan någon skriver om migration, flyktingar och deras möten med välfärdsstaten koncentrerar sig en annan på sociala rörelser, digitalisering, miljöfrågor eller global utveckling.

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet strävar efter att utveckla ett globalt och jämförande perspektiv i studiet av den sociala och kulturella variation som präglar dagens värld.

Geografiskt spänner sig institutionens forskning över nästan alla världsdelar och bygger på en rik internationell forskningstradition som ständigt förnyas genom arbete och eftertanke.

Institutionens tematiska forskning har tilldragit sig internationell uppmärksamhet och befinner sig inom flera områden i den absoluta forskningsfronten. Institutionen har även utvecklat internationella samarbeten med andra antropologiska institutioner i Europa, vilket underlättar studentutbyten på grund- och avancerad nivå.

Några av institutionens profilområden är:

  • Digitalisering, medier och visualitet
  • Global utveckling
  • Infrastrukturer och materia
  • Miljö
  • Mobilitet och migration
  • Sociala rörelser, aktivism och politiskt våld

Läs mer om forskning på Socialantropologiska institutionen.