Välkommen till framläggningen av tre kandidatuppsatser inom Mellanösterns språk och kulturer! 

 

Terrorister, Befriare och Bedragare

En kritisk diskursanalys om hur PYD, Turkiet och USA konstrueras i turkisk media

Författare: Evin Demirbag

Handledare: Paul Levin

Opponent: Anahita Vazvan

Examinator: Elie Wardini

 

”If you have a language, you have a people and an identity”

A qualitative study on the Syrian Syriacs viewpoint of their identity related to the Syriac language

Författare: Alexandra Saliba

Handledare: Elie Wardini

Opponent: Evin Demirbag

Examinator: Astrid Ottosson al-Bitar

 

The Portrayal of Iran in Swedish Media

A study on the portrayal of Iran in the Swedish Newspaper Dagens Nyheter between 2012- 2017

Författare: Anahita Vazvan

Handledare: Isa Blumi

Opponent: Alexandra Saliba

Examinator Elie Wardini