En dag för nuvarande studenter att träffa tidigare studenter, för att höra vad de gör numera. Passa på att lyssna på våra panelsamtal, en akademikerpanel med studenter som doktorerar, samt en arbetslivspanel med gamla alumner som numera är ute i arbetslivet.
 


Preliminärt schema:
11:00-12:00 Akademikerpanel (engelska)
12:00-12:45 Lunch
12:45-13:45 Arbetslivspanel