Kort introduktionsföreläsning av Gunnar Linder (18:00-18:30)
• Shakuhachi
• Koto (kanske även shamisen)
• Taiko

Medverkande:
Gunnar Jinmei Linder
Ingrid Yōda
Hikari Taiko Ensemble

Vi demonstrerar och spelar. Efteråt ges publiken möjlighet att prova på instrumenten.