Första pris är en flygbiljett till Japan. Deltagare ombeds ansöka senast den 8 januari 2017 enligt anvisningar i den bifogade ansökningsguiden nedan.

För mer information, se Japanska ambassadens hemsida eller Facebook.

Ambassadens japanska websida
Ambassadens svenska websida
Japanska ambassaden i Sverige på Facebook