Institutionens lokala råd för arbetsmiljö och lika villkor bildades i september 2017. Rådet har möten två gånger per termin, och diskuterar såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö. Det består av:

Alberto Tiscornia, prefekt
Maria Ehnhage, administrativ chef
Johan Fresk, skyddsombud (bitr. studierektor Asien)
Alexander Norrgrann, studentrepresentant
Andreas Bengtsson, doktorand japanska
Monika Gänssbauer, universitetslektor kinesiska
Ewa Machotka, universitetslektor japanska
Jorunn Nilsson, adjunkt japanska
Axel Thiel, amanuens japanska

Nedan finns protokoll från rådets möten bifogade som PDF.