Det internationella masterprogrammet i curating är en i lika delar teoretisk och praktisk utbildning, vilken ges i nära samarbete med ledande konstinstitutioner. Programmet är yrkesinriktat och syftar till att utbilda en studenter i olika former av curatoriella praktiker. Kurserna spänner över ett brett område: de omfattar bland annat utställningshistorik och -teori, utställningspedagogik, art management och konstjuridik. Genom ett antal valbara kurser ges studenterna möjlighet att ytterligare fördjupa sina kunskaper i exempelvis utställnings- och bokproduktion. Kontinuerliga seminarier och workshops, curator talks, exkursioner samt en 10 veckor lång praktik innebär att studenterna kan knyta an till ett stort nätverk av aktörer inom fältet. Programmet avslutas med en masteruppsats och ett individuellt curatoriellt projekt, ofta i form av en utställning. Studentgruppen är begränsad till 8-10 personer och består vanligen en blandning av svenska och internationella studenter.

: Let’s pretend we live here, utställning av Sally Müller och Heather Jones 2013. Foto: Sally Müller.
Let’s pretend we live here, utställning av Sally Müller och Heather Jones 2013. Foto: Sally Müller.

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/HCURO

För ytterligare information om programmets avsiktsförklaring, kursutbud och alumner, besök gärna dess hemsida: Curating Art