Med utgångspunkt i teman som konstruktion, minne, representation och identitet undersöks hur skiftande nationella, politiska och konstnärliga förhållningssätt har påverkat gestaltningen, förståelsen och tolkningen av olika typer av landskap.

Kursen ges på vårterminen deltid, under terminsdel A+B; sista ansökningsdatum för VT 18 är 16 oktober. 

Om du har frågor, kontakta studievägledare Birgitta Trobrandt Åkerström, tel 08-16 46 80 eller e-postadress birgitta.akerstrom@arthistory.su.se , alternativt universitetslektor Fredrik Krohn Andersson, tel. 08-16 34 20 eller e-postadress fredrik.krohn-andersson@arthistory.su.se.

Läs mer i universitetets webbkatalog: http://sisu.it.su.se/search/info/KV5220