Schemalagda timmar och självstudier

Litteraturvetenskapens studieobjekt är litteratur, och för att du ska kunna hänga med i diskussioner, föreläsningar och dylikt, och för att du ska kunna skriva godkända uppgifter och tentor, behöver du avsätta mycket tid för läsning. På schemat ser det ut som att en student i litteraturvetenskap har rätt gott om fritid. Det är dock missvisande. Läsandet är inte schemalagt, och det tar många timmar varje dag. En kurs som ger 30 högskolepoäng på en termin är heltidsstudier, och du ska därför vara villig och ha möjlighet att lägga fyrtio timmar i veckan på dina studier. Ett bra tips är att noggrant planera inläsningen av litteraturen – och ha god framförhållning. Flera romaner som ska läsas överstiger 400 sidor, och dessa kan man behöva påbörja inläsningen av lite i förväg. Om du börjar Litteraturvetenskap I på hösten, kan du gärna börja bekanta dig med skönlitteraturen redan under sommaren!

Närvaro

Det räcker dock inte med att bara läsa. Flertalet av kurserna i litteraturvetenskap består av en blandning av självstudier, seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Alla delar är viktiga. Den schemalagda undervisningen är därför obligatorisk, vilket innebär att du som student skall närvara.  Självklart har vi förståelse för att man vid enstaka tillfälle kan få förhinder. Kravet är att du ska närvara vid minst 60 % av all undervisningen på varje delkurs (lektioner och storföreläsningar sammanräknade). Hamnar du under 60 % närvaro måste du läsa om delkursen vid senare tillfälle, tidigast följande termin. Man kan inte komplettera frånvaro med extrauppgifter. 

Tentamen

Varje delkurs avslutas så gott som uteslutande med en hemtentamen. En hemtentamen innebär att du som student får ett antal frågor att besvara under cirka en vecka för heltidstudier och två veckor för halvtidstudier (antalet dagar kan variera). Svaren ges i löpande text, och läraren ger tydliga instruktionen vad gäller textomfång, etc. Lärarens anvisningar måste följas. Texten skall lämnas in i tid. Inlämning av tentor sker via Mondo och alla tentor kommer att behandlas av textjämförelseverktyget Urkund. Urkund används för att upptäcka plagiat. Lär mer om plagiat. Läraren bedömer sedan texten enligt kursens betygskriterier. Betygskriterier finns tillgängliga på Mondo vid kursstart. Om du har frågor om tentamen eller betygskriterier vänder du dig i första hand till undervisande lärare.  

Omtenta

Skulle det vara så att läraren bedömer en students tenta som icke godkänd, alltså den får betyget F eller FX, så har studenten alltid möjlighet att göra omtenta. Läraren erbjuder normalt en omtenta i anslutning till delkursen. Varje termin har vi också ett uppsamlingstillfälle för omtentor. Uppsamlingstillfället för omtentor infaller strax före terminsstart, så att studenter som behöver bli klara med en kurs för att kunna fortsätta på nästa nivå, har möjlighet att bli det. Omtentan är aldrig den samma som den första tentan. Inlämning sker, även vid omtenta, via Mondo. Observera att du måste ha minst 60 % närvaro vid kurstillfället för att få göra en omtenta! För att anmäla sig till omtenta så skickar man ett mejl till studievagledare@littvet.su.se och anger namn, personnummer, delkurs man önskar omtenta samt vilket år man gick kursen första gången. Läs mer om omtentamen och aktuella datum för omtenta

Mondo

Vid Stockholms universitet används läroplattformen Mondo. Du får tillgång till Mondo genom att aktivera ditt universitetskonto. Läs mer om hur på sidan inför terminsstart. När du aktiverat universitetskontot och loggat in på Mondo så bör kurssidan för den kurs du är antagen och registrerad på dyka upp. Gör den inte det så kan du kontakta helpdesk eller studievägledaren. På kurssidan finns det information som är viktig för att du ska kunna genomföra kursen på bästa sätt. Under fliken filsamling finns mappar med information om kursen samt mappar för respektive delkurs. I delkursmapparna finns en mapp för respektive grupp där läraren lägger in viktiga dokument löpande under kursens gång. Under fliken anslagstavla hittar du löpande meddelande från lärare, administration och studievägledare. Se till att kolla mondo med jämna mellanrum för att inte missa viktig information. Mer information om Mondo

Studievägledare

På institutionen finns en studievägledare i litteraturvetenskap. Dit kan du vända dig med frågor om din utbildning. Studievägledaren tar också emot ansökan om tillgodoräknanden och synpunkter på undervisning och lärare. Behöver du hjälp att planera dina studier, eller är osäker på vilka kurser du har läst och bör läsa för att få examen så kan du kontakta studievägledaren. Här finns kontaktuppgifter. Universitetet har också en central studie- och yrkesvägledning, hit vänder du dig när du har frågor om andra utbildningar eller vill ha mer allmänna råd som inte rör litteraturvetenskap. Länk till central studievägledning.

Studentrådet

Det finns ett studentråd för dig som läser litteraturvetenskap. Studentrådet har ett nära samarbete med ämnet och studievägledaren. Om du vill göra skillnad under dina studier, eller om du vill ha ett sammanhang att delta i så är studentrådet varmt rekommenderat. Att ha ett uppdrag via studentrådet är också meriterande. Här läser du om vårt studentråd.

Studera utomlands

Inom ramen för de flesta examen finns det möjlighet att studera viss tid utomland. Stockholms Universitet har avtal med många olika länder och universitet världen över.

Om du planerar att läsa till en kandidatexamen inom litteraturvetenskap, så passar studier utomlands som breddningsstudier. Du kan välja på att gå enstaka kurser, eller läsa en hel termin.

Innan du bestämmer dig för att förlägga studier utomlands bör du kontakta utbyteskoordinator eller studievägledare- och yrkesvägledare. Läs mer om att studera utomlands.

Extra stöd för studenter

Vid Stockholms universitet är det viktigt att alla studenter ska få samma chans, oavsett förutsättningar. Om du är i behov av extra stöd så kan du kontakta studentstod@su.se eller läsa mer här om att studera med funktionsvarationer. Tänk på att om du behöver ha extra stöd vid undervisning eller tentamen så behöver vi på institutionen veta det i god tid innan kursstart. Studenter kan exempelvis inte komma mitt under pågående tentamen och meddela att man önskar få till förlängd tentamenstid.

Studie- och språkverkstaden

Löpande under terminen kan du också få stöd från studie- och språkverkstaden. De har information om akademiskt skrivande, samt ger ibland kurser i studieteknik. Det finns också möjlighet till handledning av studie- och språkverkstan i ditt skrivande. Mer information och kontaktuppgifter här.

Ina

 

Hur är det att studera litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik?

Fråga studenten Ina!