Den här sidan uppdateras inte längre, besök gärna den nya kurssidan.

Läsning och diskussion av teoretiska och skönlitterära texter varvas med skrivövningar.

När kursen är slut förväntas du kunna

  • skriva egna litterära texter utifrån de teman och frågeställningar som behandlats inom kursens ram
  • kritiskt granska och diskutera litterära texter i skrift
  • redovisa en fördjupad förståelse för ett utvalt problemområde inom kursens ram
Bild från Petit Livre d'Amour, publicerad i Frankrike på tidigt 1500-tal. British Library
Bild från Petit Livre d'Amour, ursprungligen publicerad i Frankrike på tidigt 1500-tal. Bilden ägs av British Library.

Behörighetskrav 

Historia A eller Historia 1b alt 1a1+ 1a2 (Områdesbehörighet 1 eller A1 med undantag för Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2 ).

Digital plattform

Kursaktiviteterna kommer att äga rum på den digitala plattformen Athena som du loggar in i med ditt universitetskonto. Kursplan hittar du längst ner på sidan. Ytterligare information om kursen kommer att skickas via mejl till alla antagna studenter.

Studiehandledning och litteraturlista kommer att finnas tillgängliga senast två månader före kursstart. Schemat finns längst ner på den här sidan.

Kontakt

Har du frågor om kursen är du välkommen att kontakta kursansvarig Maria Wahlström, maria.wahlstrom@littvet.su.se.

Mer info och länk till anmälan i vår digitala utbildningskatalog.