Masterprogram i litteraturvetenskap

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för kultur och estetik
 4. Utbildning
 5. Alla program och kurser
 6. Litteraturvetenskap
 7. Masterprogram i litteraturvetenskap
 8. Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp: Allmän och svensk litteraturvetenskap

Masterprogram i litteraturvetenskap, 120 hp: Allmän och svensk litteraturvetenskap

Masterprogrammets studiegång ”Allmän och svensk litteraturvetenskap” anlägger ett brett perspektiv på litteraturen, där det svenska och det internationella relateras till varandra i ett komparativt studium. Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i litterära klassiker och deras verkningshistoria, kritiska perspektiv på relationen mellan litteratur och samhälle, samt inblickar i ett stort antal aktuella litteraturvetenskapliga perspektiv.

Behörighet

För att antas till programmet krävs kandidatexamen i litteraturvetenskap eller motsvarande, samt Svenska 3 och Engelska 6. Som motsvarande räknas till exempel kandidatexamen i språkämnen med en litteraturvetenskapligt inriktad kandidatuppsats.

Upplägg

Allmän och svensk litteraturvetenskap är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Institutionen för kultur och estetik. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt fyra valbara kurser (30 hp), varav minst två skall vara inom andra ämnen än litteraturvetenskap, samt två färdighetskurser (15 hp). 

Termin 1

Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

 • Introduktion till litterär tolkningsteori, 7,5 hp
 • Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp
 • Narrativ teori i komparativ kontext, 7,5 hp

Dessutom läser du en av följande kurser, som ges i olika varianter olika terminer (för information om vilken variant som ges den aktuella terminen, klicka här):

 • Att läsa och tolka litteraturens klassiker A, B eller C, 7,5 hp
 • Barn- och ungdomslitteratur I eller II, 7,5 hp

Redan under första terminen börjar förberedelserna för examensarbetet. Du deltar i masterseminariet och diskuterar ämnen, idéer och utkast, samt tilldelas en handledare baserat på en preliminär intresseförklaring inför uppsatsen. Handledaren fungerar sedan genom hela programmet som en mentor, som vid sidan av studievägledaren kan ge dig råd om lämpliga kurser och inriktningar som leder fram till en stark uppsats.

Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Den aktuella höstens schema finns här.

Termin 2

Under programmets andra termin ges endast en obligatorisk kurs, vilket ger dig utrymme för tre valbara kurser:

 • Litteratur, samhälle, kritik, 7,5 hp
 • Valbara kurser, 22,5 hp

Termin 3

Tredje terminen läses 15 hp färdighetskurser och en valbar kurs om 7,5 hp, samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp, som läses denna termin, kan räknas antingen som en färdighetskurs eller en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

 • Färdighetskurser, 15 hp
 • Valbar kurs, 7,5 hp
 • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp

Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Den aktuella höstens schema finns här.

Termin 4

Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

 • Litteraturvetenskap – Masterkurs, 30 hp  

Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i masterseminariet, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en eller två andra studenter som opponent/er. Du opponerar själv på två uppsatser.

Kontakt

Frågor om programmets upplägg och innehåll besvaras av studievägledaren i litteraturvetenskap, som nås på studievagledare@littvet.su.se. För mottagningstider, se studievägledning vid Institutionen för kultur och estetik.

Frågor om möjligheter till utlandsstudier besvaras av vår internationella koordinator, som nås på exchange.ike@su.se.

Samordnare för Masterprogrammet i litteraturvetenskap är Axel Englund, axel.englund@littvet.su.se.

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn 
Rum: 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Studievägledning, litteraturvetenskap
Lin Engdahl
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Besökstid: tisdagar kl. 14.00-15.00
Övriga tider efter överenskommelse via e-post
Telefontid: tis-ons kl. 13.00-14.00
 

Studierektor, litteraturvetenskap
Per Anders Wiktorsson
Rum: 333
Tel: 08-16 43 70
E-post: per.anders.wiktorsson@littvet.su.se

Studierektor för lärarutbildningen, litteraturvetenskap
Maria Andersson
Rum: 335
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se