Formalismer har uppträtt på ett vitt fält mellan estetik och vetenskap. Historiskt var musikalisk estetisk formalism pionjär, men de formalismer som har utvecklats i samband med andra konstarter uppvisar inte bara likheter utan även särdrag. I centrum för kursen står ett urval klassiker från olika områden, med fokus på gemensamma centrala teman och förhållningssätt, men också på skillnader i ansats och ideologi.

Undervisningen är på engelska.

Mer information och länk till anmälan finns i digitala utbildningskatalogen.