Föreläsningar och seminarier har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

Läs mer om behörighet och ansökan i kurskatalogen.

Examinatorer, höstterminen 2019

Jacob Derkert
Johanna Ethnersson Pontara