Grundnivå

Filmmusik, 15 hp

Kursen inleds med en genomgång av konventionerna för musikens användning i klassisk Hollywood-film. I fokus står filmmusikens olika berättande funktioner: hur den förstärker och skapar stämningar, karakteriserar platser och personer, ger uttryck för tankar och känslor etc. Sedan följer analyser av filmmusikens funktioner, tekniker och stilar från stumfilmens början fram till idag.

Kursen är huvudsakligen inriktad på musikanvändningen i kommersiell amerikansk film.

Seminarier och föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %). Kursen ges på kvällstid.

Läs mer och länk till anmälan i universitetets webbkatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Joakim Tillman
Jacob Derkert

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

kontakt

Studentexpedition
Mattias Arreborn
Rum 260
Tel: 08-674 74 84
E-post: expedition.ike@su.se

Besökstid: mån-tors kl. 9.30-11.30 samt tors kl. 13.30-15.30
Telefontid: tisd-ons kl. 13.30-15.30

Besökstiden flyttad till 13.30-15.30 på måndagen den 21/10.

Studievägledning, musikvetenskap 
Madeleine Modin
Rum: 313, ingång Frescativägen 22B 
Tel: 08-16 48 24
E-post: studievagledare@music.su.se

Besök efter överenskommelse via e-post.

Studierektor, musikvetenskap
Jacob Derkert
Rum: 314, ingång Frescativägen 22B
Tel: 08-16 19 57
E-post: jacob.derkert@music.su.se