Den ger en introduktion till det moderna musiklivet som hänger samman med uppkomsten av marknadsekonomi och det sätt på vilket moderna medieteknologier verkar i denna i form av upphovsrätt.

Kursen ges på kvällstid.

Läs mer i universitetets webbkatalog: sisu.it.su.se/search/info/MVMARA.