Toivo Burlin är forskare och lärare i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.
Toivo Burlin är forskare och lärare i musikvetenskap vid Institutionen för kultur och estetik.

–Här får du kunskap om hur musikindustrin har växt fram och hur medier som fonograf och grammofon, radio, bandspelare, television och Internet har förändrat musikproduktion och lyssnande, och lagt grunden till dagens musiksamhälle med strömning och algoritmer. Kursen är både historisk och tematisk, säger läraren Toivo Burlin.

Breda historiska perspektiv

Musik, musikteknologi och medier ger en teoretisk grund för att arbeta med och förstå musikproduktion som musikalisk, kreativ och teknologisk process och hur dagens digitala produktionsverktyg har utvecklats ur de analoga verktygen. Kursen ger också breda historiska perspektiv på hur musikindustrin, medier och medialisering av musiken har påverkat musiksamhälle, attityder och lyssnande till musik.

Det ges exempel från många musikgenrer, från klassisk musik och opera, till historisk och samtida populärmusik och är därmed också en god introduktion till 1900-talets musikhistoria ur ett medieperspektiv. 

Mer information om kursen finns i vår digitala kurskatalog.

ANSÖK HÄR