Kursen innehåller följande moment:

Musikteori 1, 7.5 hp

Musiklära, formlära och gehörsmoment/strukturlyssning.

Musikteori 2, 7.5 hp

Harmoni och satslära (inkl gehörsmoment)

Föreläsningar har obligatorisk närvaro (om minst 60 %).

Läs mer och länk till anmälan i universitetes webbkatalog.

Examinatorer, höstterminen 2019

Owe Ander
Cécile Bardoux Lovén
Jacob Derkert