Arbete & karriär

Hannes Meidal

Skådespelare, dramatiker och teatervetare. Fil kand från Stockholms universitet (teatervetenskap, filmvetenskap, idéhistoria) 2003, därefter studier vid Teaterhögskolan i Stockholm 2003–07.

Hannes Meidal, Skådespelare och dramatiker
 

Teatern är en komplex konstform: text, regi, skådespeleri, scenografi, kostym, ljus, ljud samverkar och bildar en helhet som, på en rad olika plan, kommunicerar med publiken. Teatervetenskapen ger en analysverktyg som hjälper en att förstå och sätta ord på det man upplevt. Eftersom teatern ”lånar” uttryck från så många andra konstformer är dessa verktyg dessutom i högsta grad applicerbara på fler områden. Många fenomen i den så kallade verkligheten, inte minst inom politiken, formas och styrs av grepp och effekter hämtade från teaterns värld.

Teatervetenskapen har gett mig kunskaper som jag har användning av dagligen. Som skådespelare ger mig pjäs- och föreställningsanalysen ledtrådar in i ett verk. Jag har fått ingångar som gör det lättare att tänka, tala och skriva om teater. Den grundläggande undervisningen i teaterhistoria gör det möjligt för mig att orientera mig i världsdramatiken. Jag tror att alla som är intresserade av att på något vis arbeta med teater – som skådespelare, regissör, scenograf, dramatiker, dramaturg, producent eller kritiker – har glädje och nytta av att studera teatervetenskap.

Intervju med Hannes Meidal, månadens alumn vid Stockholms universitet, april 2017.

Bokmärk och dela Tipsa

Kontakt Studievägledare

Idéhistoria
Karin Dirke
Rum 358
Tel: 08-16 20 15
E-post: studievagledare@idehist.su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap grundnivå
Alexandra Svensson Thorsman
Rum 348
Tel: 08-16 15 46
E-post: alexandra.svensson@su.se

Mottagning efter överenskommelse

Konstvetenskap avancerad nivå
Birgitta Trobrandt Åkerström
Rum 519
Telefon: 08-16 46 80
E-post: studievagledaren@arthistory.su.se

Mottagning i samband med undervisning eller efter överenskommelse

Litteraturvetenskap
Emma Lennström
Rum: 256
Tel: 08-16 35 34
E-post: studievagledare@littvet.su.se

Besökstid: mån kl. 14.00-15.00
Telefontid: mån kl. 13.00-14.00, tis kl. 13.00-14.00, ons kl. 9.00-10.00

Lärarutbildningen (litteraturvetenskap)
Maria Andersson
Rum: 458
Tel: 08-674 71 48
E-post: maria.andersson@littvet.su.se

Besök efter överenskommelse

Musikvetenskap
Mårten Nehrfors Hultén
Tel: 08-674 76 73
E-post: studievagledare@music.su.se

Telefontid: Tisdagar kl. 9.00-11.00, fredagar kl. 13.00-15.00.
Besök efter överenskommelse via e-post.

Teater- och dansvetenskap
Johanna Karlsson
Rum: 155B 
Tel: 08-674 70 98
E-post: studievagledare@teater.su.se

Telefontid: tor kl. 10.30-12.00.
Mottagning efter överenskommelse.

Mitt universitet
Scheman

Kultur och estetik i sociala medierKultur och estetik på Facebook Kultur och estetik på Instagram Universitetet på Linkedin Kultur och estetik på Twitter Universitetet på YouTube