Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Skapa ett universitetskonto

Du som är helt ny student på Stockholms universitet ska börja med att skapa ett universitetskonto. Detta gör du via länken: aktivera.su.se Universitetskontot kan du skapa från och med den 7 januari. Om du behöver hjälp med att skapa universitetskontot kan du kontakta Stockholms universitets IT-support via serviceportalen.su.se eller på 08-16 19 99.

Läs mer om universitetskontot

Webbregistrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den registreringsperiod som anges nedan. Observera! Om du inte webbregistrerar dig under nedanstående period förlorar du din plats på kursen. 

Webbregistreringen görs via universitetskontot på mitt.su.se, under fliken Mina studier.

Har du inte möjlighet att webbregistrera dig måste du höra av dig till oss innan sista registreringsdag. Kontakta i så fall studentexpeditionen på expedition.ike@su.se.

Om du – efter att ha registrerat dig – inser att du inte kommer att utnyttja din studieplats, var vänlig meddela detta till institutionens expedition, expedition.ike@su.se.

Det är mycket viktigt att du registrerar dig inom angiven tidsperiod för att behålla din plats och för att få studiemedel, få tillgång till universitetets IT-tjänster och för att kunna få betyg på kurser. 

Läs mer om webbregistrering här.

Webbregistreringen för kurser i litteraturvetenskap som startar under första halvan av terminen håller öppet mellan den 7-14 januari

Grundnivå: (Obs littvet I ges både på dagtid och kvällstid)

 

Avancerad nivå:

 

Kurser som startar under andra halvan av terminen håller öppet för webbregistrering mellan den 7 januari–19 mars

Grundnivå:

 

Avancerad nivå:

 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig eftersom institutionen då först måste bedöma din behörighet. Om du är antagen med villkor kontakta studievägledaren.

OBS! Studenter som är antagna med villkor till avancerad nivå har ofta inte tagit ut sin kandidatexamen än. För att kunna läsa på avancerad nivå måste du ha ett examensbevis på kandidatexamen, det räcker inte med antal poäng. För att ansöka om examen gå till: http://www.su.se/utbildning/examen/ansokan-om-examensbevis

Reservplacerad

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Antagningsbesked skickas normalt via e-post, med kort svarstid – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Omregistreringar

För att omregistrera dig på en kurs kontaktar du studentexpeditionen på expedition.ike@su.se och anger:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurs

Fortsättningsregistreringar

Studenter som läser Litteraturvetenskap I och Litteraturvetenskap II på halvfart måste fortsättningsregistrera sig till respektive kurs andra termin. För att göra detta kontaktar du studentexpeditionen på expedition.ike@su.se och anger:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurs

Avregistrering/Avbrott på kurs

Om du registrerar dig och upptäcker att du inte kan gå kursen är det också viktigt att du meddelar att du vill lägga in ett tidigt avbrott eftersom det finns många reserver som då kan få din plats. Du kan själv göra ett tidigt avbrott via "mina studier" eller så kan du maila namn, personnummer och vilken kurs det gäller till: expedition.ike@su.se.

Gruppval för Litteraturvetenskap I, II och Kandidatkursen

Inför terminen kan studenter som läser Litteraturvetenskap I, Litteraturvetenskap II samt Litteraturvetenskap Kandidatkurs välja vilken grupp de ska tillhöra under terminen. 

Så går det till att välja grupp för litteraturstudenter. 

Mondo

Många av våra kurser använder sig av plattformen Mondo för kommunikation mellan studenter och lärare. Du loggar in i Mondo med ditt universitetskonto via: mondo.su.se Fliken för din aktuella kurs ligger antingen synlig högst upp på sidan eller under fliken "Mina aktiva sajter". Mondosajterna finns oftast tillgängliga först vid kursstart. Om du inte ser din kurssajt i mondo ska du kontakta studentexpeditionen: expedition.ike@su.se.

Athena

Några av vårterminens kurser ges i universitetets nya lärplattform: Athena. Precis som med Mondo loggar du in i Athena med ditt universitetskonto, och du når den kurs du är registrerad på genom rubriken ”Kurser”. Under vårterminen ges följande kurser i Athena: Gilles Deleuze - filosofi, politik, estetik, Verkstad för litteratur: skrivandets och läsandets praktiker, och Stockholm i litteraturen.

Schema, kursplan, litteraturlista osv.

All kursinformation hittar du på respektive kurs under fliken Utbildning. Om viss information saknas betyder det att just denna inte är färdigställd än, men all information kommer att finnas senast två veckor innan kursstart. Läs mer om alla våra utbildningar

Välkommen!

Vi på institutionen hälsar dig varmt välkommen till oss kommande termin. Viktig information om det mesta på universitetet hittar du i filerna längst ner på sidan. Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Har du frågor kontaktar du studentexpeditionen eller studievägledaren. Tänk på att hanteringen av ditt ärende underlättas om du uppger personuppgifter samt vilken kurs ditt ärende gäller.             

Kontakta studentexpeditionen

Kontakta studievägledaren

Hitta till oss