Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Skapa ett universitetskonto

Du som är helt ny student på Stockholms universitet ska börja med att skapa ett universitetskonto. Detta gör du via länken: aktivera.su.se Universitetskontot kan du skapa från och med den 6 augusti. Om du behöver hjälp med att skapa universitetskontot kan du kontakta Stockholms universitets IT-support via Serviceportalen eller på 08-16 19 99.

Läs mer om universitetskontot

Webbregistrera dig på kursen

För att behålla din plats på kursen måste du registrera dig under den registreringsperiod som anges nedan. Observera! Om du inte webbregistrerar dig under nedanstående period förlorar du din plats på kursen. 

Webbregistreringen görs via universitetskontot på mitt.su.se, under fliken Mina studier.

Har du inte möjlighet att webbregistrera dig måste du höra av dig till oss innan sista registreringsdag. Kontakta i så fall studentexpeditionen på expedition.ike@su.se.

Om du – efter att ha registrerat dig – inser att du inte kommer att utnyttja din studieplats, var vänlig meddela detta till institutionens expedition, expedition.ike@su.se.

Det är mycket viktigt att du registrerar dig inom angiven tidsperiod för att behålla din plats och för att få studiemedel, få tillgång till universitetets IT-tjänster och för att kunna få betyg på kurser. 

Läs mer om webbregistrering här.

Webbregistreringen för kurser i litteraturvetenskap som startar under första halvan av terminen håller öppet mellan den 12 och 26 augusti

Grundnivå: (Obs – Littvet I, II och kandidatkurs i littvet ges både på dagtid och kvällstid)

Avancerad nivå:

 

Kurser som startar under andra halvan av terminen håller öppet för webbregistrering mellan den 12 augusti och den 28 oktober

Grundnivå:

Avancerad nivå:

 

Antagen med villkor

Om du är antagen med villkor kan du inte webbregistrera dig eftersom institutionen då först måste bedöma din behörighet. Om du är antagen med villkor kontakta studievägledaren.

OBS! Studenter som är antagna med villkor till avancerad nivå har ofta inte tagit ut sin kandidatexamen än. För att kunna läsa på avancerad nivå måste du ha ett examensbevis på kandidatexamen, det räcker inte med antal poäng. För att ansöka om examen gå till: http://www.su.se/utbildning/examen/ansokan-om-examensbevis

Reservplacerad

Om du blivit reservplacerad antas du i turordning vartefter lediga platser uppstår. Antagningsbesked skickas normalt via e-post, med kort svarstid – se till att du dagligen har koll på din e-post.

Omregistreringar

För att omregistrera dig på en kurs kontaktar du studentexpeditionen på expedition.ike@su.se och anger:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurs

Fortsättningsregistreringar

Studenter som läser Litteraturvetenskap I och Litteraturvetenskap II på halvfart måste fortsättningsregistrera sig till respektive kurs andra termin. Det gör du via webbregistrering på Mina studier perioden 12-26 augusti. Det går också att mejla studentexpeditionen på expedition.ike@su.se och ange:

  • Namn
  • Personnummer
  • Kurs

Avregistrering/Avbrott på kurs

Om du registrerar dig och upptäcker att du inte kan gå kursen är det också viktigt att du meddelar att du vill lägga in ett tidigt avbrott eftersom det finns många reserver som då kan få din plats. Du kan själv göra ett tidigt avbrott via "mina studier" eller så kan du maila namn, personnummer och vilken kurs det gäller till: expedition.ike@su.se.

Gruppval för Litteraturvetenskap I 

Inför terminen kan studenter som läser Litteraturvetenskap I välja vilken grupp de ska tillhöra under terminen. 

Så går det till att välja grupp för litteraturstudenter. 

Athena

Samtliga kurser (förutom helfartskurserna Litteraturvetenskap I, Litteraturvetenskap II och Kandidatkurs i litteraturvetenskap) använder universitetets nya lärplattform: Athena. Du loggar in i Athena med ditt universitetskonto via su.se/mittsu. Du hittar din aktuella kurs under rubriken ”Kurser”. Kurssajten med lektionsplanering är tillgänglig senast en vecka före kursstart. Om du inte ser din kurssajt i Athena ska du kontakta studentexpeditionen: expedition.ike@su.se.

Mondo

Tre av våra kurser använder lärplattformen Mondo i höst: Litteraturvetenskap I, Litteraturvetenskap II och Kandidatkurs i litteraturvetenskap på helfart. Precis som med Athena loggar du in i Mondo med ditt universitetskonto genom su.se/mittsu.

Schema, kursplan, litteraturlista osv.

All kursinformation hittar du på respektive kurs under fliken Utbildning. Om viss information saknas betyder det att just denna inte är färdigställd än, men all information kommer att finnas senast två veckor innan kursstart. Läs mer om alla våra utbildningar

Välkommen!

Vi på institutionen hälsar dig varmt välkommen till oss kommande termin. Viktig information om det mesta på universitetet hittar du i filerna längst ner på sidan. Klicka här för vanliga frågor och svar inför terminsstarten

Har du frågor kontaktar du studentexpeditionen eller studievägledaren. Tänk på att hanteringen av ditt ärende underlättas om du uppger personuppgifter samt vilken kurs ditt ärende gäller.             

Kontakta studentexpeditionen

Kontakta studievägledaren

Hitta till oss