Du som läser grundkursen i litteraturvetenskap har möjlighet att träffa mentorer från litteraturvetenskap för att diskutera frågor som rör pågående studier. Diskussionerna sker i en avslappnad miljö med fika. Träffarna sker tre gånger den här terminen och du är välkommen att ta upp alla typer av frågor som rör dina studier. 

Mentorer vårterminen 2017

 

Johannes Fahlström

Jag läser på masterprogrammet i litteraturvetenskap. I min masteruppsats kommer jag att skriva om Bodil Malmstens loggböcker utifrån minne och medieteknologi. Förutom litteraturvetenskap har jag bland annat läst svenska och filmvetenskap.

E-post: fahlstrom.johannes@gmail.com

 

Rebecka O'Nils

Jag läser på masterprogrammet i litteraturvetenskap. I både kandidatuppsatsen och magisteruppsatsen fokuserade jag på stadsskildringar i skönlitteraturen. Jag har tidigare läst upp till magisternivå i filosofi och har en bakgrund som lärare i vetenskapsmetodik på KTH.

 

Nils Rosander

Jag har huvudsakligen pluggat litteraturvetenskap och franska men även lite idéhistoria och filosofi. Just nu skriver jag min masteruppsats om fragmentet som litterär form. Jag gillar möjligheterna att åka på utbyte mellan universitet och har läst en del av mina kurser i Paris och Zürich.

E-post: ‪nils_rosander@hotmail.com

Följande träffar är inbokade under vårterminen 2017

27/2, kl. 11-12, sal 159

3/4, kl. 15-16, sal 159

8/5, kl. 12-13, sal 159

Vill du vara med? Mejla gärna i förväg så vi vet ungefär hur många som kommer: littide.studentrad@gmail.com.

Hjärtligt välkomna!

Nils, Rebecka och Johannes