Läs mer om att studera med funktionsnedsättning och vilken hjälp du kan få, genom att besöka Stockholms universitets webbplats: Att studera med funktionsnedsättning.

Tidsbokning och frågor

Har du dyslexi, kontakta dyslexi@su.se .
Har du en annan funktionsnedsättning, kontakta studentstod@su.se.

Drop-in

Hos samordnare, dyslexipedagog och resursrumsansvarig i hus Beta, Studenthuset, tisdagar kl 14-16.

Telefontid

Telefonnummer: 08-16 17 80, onsdagar kl 13-14.