Kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik

Du som vill arbeta som dramapedagog kan läsa kurser i De estetiska ämnenas didaktik och få en fil kand-examen med drama som huvudämne.

Dramastudenter har lektion
Foto: Jens Lasthein

Studier i De estetiska ämnenas didaktik passar dig som vill leda och utveckla estetisk verksamhet för barn och unga. Har du ett särskilt intresse för drama och teater kan du läsa mot en kandidatexamen.

Kurserna integrerar teori och praktik genom nära samverkan med den senaste forskningen i drama och teater. Du lär dig om grupputveckling, ledarskap, kommunikation och konflikthantering genom utforskande gestaltande processer. Du får arbeta med att föra en demokratisk diskussion genom estetiska processer och får fördjupad kunskap om barns samtidskultur, inkludering och normkritiska dimensioner.

Läs mer om ämnet De estetiska ämnenas didaktik 

Bli auktoriserad dramapedagog

I samarbete med Riksorganisationen Auktoriserade Dramapedagoger (RAD) kan studenter efter avslutad kandidatexamen i De estetiska ämnenas didaktik ansöka om att bli RAD-auktoriserade dramapedagoger.

 

Studera mot en kandidatexamen

För att få en kandidatexamen och bli dramapedagog behöver du läsa kurser om totalt 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet drama.

Obligatoriska kurser:

Introduktion till drama med didaktisk inriktning (CH05DF) 7.5 hp 
Drama som verktyg för förändring - Forumspel (HVDRF2) 7.5 hp 
Drama som verktyg i undervisningen - processdrama (HVDRF3) 7.5 hp 
Drama som verktyg i teater och scenisk gestaltning (HVDRF4) 7.5 hp 

Att leda drama/teater med barn och unga (HVDK33) 15 hp
Ämnesdidaktisk forskning (HVDT02) 15 hp

Ämnesdidaktisk forskning - fördjupning (HVDT03) 15 hp
Självständigt arbete - kandidatuppsats i Drama/teater (HVDT04) 15 hp

Övriga kurser om 90 hp är valfria. Du kan välja fritt bland vårt utbud av kurser i estetiska läroprocesser, inom Kulturskoleklivet, musikdidaktik, drama och tillämpad teater.

Om du inte uppfyller behörighetskraven till en kurs genom formella meriter kan du ansöka om att få din behörighet prövad genom reell kompetens. Stockholms universitet gör då en bedömning om du anses ha tillräckliga kunskaper för att klara av den utbildning du sökt.

Läs mer om behörighet genom reell kompetens

Studier i De estetiska ämnenas didaktik förbereder dig för att leda estetiskt arbete med barn och unga. Utbildningen svarar mot behovet av pedagoger för barns och ungas kulturutövande på fritiden, främst inom kulturskola, studieförbund, förskola och fritidshem. Ledarskapskompetens och projektledning behövs inom amatörteaterverksamhet, teatrar, muséer och andra kulturinstitutioner, liksom i egna kulturprojekt.

Kulturskolan är Sveriges största barn- och ungdomskulturverksamhet och finns i 283 av landets 290 kommuner.

Hur är det att arbeta i kulturskolan?

 

Kontakt

När du skickar e-post: Ange dina personuppgifter samt vilken utbildning du vill veta mer om. Det underlättar hanteringen av ditt ärende och du får svar fortare.

För frågor om att bli dramapedagog:

Sök bland våra utbildningar