"Jag ville arbeta konkret med förändringsprocesser"

Sina Nikafkar avslutade 2021 kandidatprogrammet i mångfaldsstudier och jobbar idag på Halmstad kommun som samordnare med inriktning på social hållbarhet. Kunskaperna från sin utbildning ser han som väsentliga i sitt dagliga arbete: "De har givit mig förmågan att problematisera på ett konstruktivt sätt".

När påbörjade du utbildningen och vilket var ditt huvudämne?

- Jag började 2018 och valde etnologi som huvudämne.

Hur kom det sig att du valde just detta kandidatprogram?

Sina Nikafkar. Foto: privat.

- Jag var inne på Antagning.se och letade, men hittade först inget som jag ville göra. Men när jag såg kandidatprogrammet i mångfaldsstudier så kände jag direkt att det var perfekt för mig. Det var också den enda utbildningen jag i slutänden sökte. Beskrivningen av programmet innehöll ord jag inte var van vid, men de fick det att kännas angeläget och rätt.

Att få chans att sätta sig in i komplexa samhällhällsfenomen upplevde jag som både roligt och viktigt.

Var det något på utbildningen som överraskade dig?

- Begreppen vi fick lära oss på programmet var nya för mig, till exempel intersektionalitet som vi kom i kontakt med tidigt under utbildningen. Att lära sig teorier på detta sätt var ovant för mig. Men att få chans att sätta sig in i komplexa samhällhällsfenomen upplevde jag som både roligt och viktigt.

Var gjorde du din praktik och hur var det?

- Jag gjorde min praktik på Konstfack som mångfaldsstrateg och fick där arbeta på flera nivåer i verksamheten. Det var lite läskigt och ganska komplicerat. Jag kom in strax efter ”vita havet”-debatten. Men jag lärde mig också väldigt mycket. Efter praktiken fick jag även en projektanställning på Konstfack i en och en halv månad över sommaren. Det kändes som ett erkännande.

Vad tyckte du var roligast med utbildningen?

- Att vi fick försöka förstå oss på olika samhällsfenomen och undersöka exempel ur verkligheten. Och eftersom jag gillar hiphop var det verkligen kul och nyttigt att studera det på ett vetenskapligt sätt.

Var det något du saknade på programmet?

- Jag hade gärna sett att vi fått lära oss lite mer om hur man rent praktiskt arbetar med förändringsprocesser i arbetslivet, vilka hinder man kan uppleva och hur man bemöter det. Jag uppfattade utbildningen som ganska abstrakt och det hade varit bra med fler konkreta verktyg.

Hur såg dina yrkesplaner ut när du började på programmet och ändrades de något under utbildningens gång?

- I början var mina planer inte så formulerade, jag visste bara att jag ville vara med och bidra till förändring av något slag. Men under programmets gång blev det tydligt för mig att jag ville arbeta konkret med förändringsprocesser. Jag ville bli strateg, en sorts jämlikhetskonsult.

Vad arbetar du med idag?

- Som samordnare med inriktning på social hållbarhet på Halmstad kommun.

Hur uppfattade du processen att söka jobb efter dina studier?

- Det var lite utmanande att ställa om och hitta ett verkligt jobb efter den ganska teoretiska utbildningen, men jag hade flyt. Jag kollade på regional nivå och undersökte var möjligheterna fanns. Jag var beredd att flytta om jag kunde hitta ett arbete med koppling till min utbildning, och efter att jag sökt detta jobb gick det fort.

Tycker du att du har användning av kunskaperna från dina programstudier i ditt nuvarande arbete?

- Absolut, 100 procent. Det gäller både teorier, begrepp och metoder. Det analytiska och kritiska tänkandet är också väldigt användbart, att jag har fått med mig en förmåga att problematisera på ett konstruktivt sätt.

Jag gjorde min praktik på Konstfack som mångfaldsstrateg och fick där arbeta på flera nivåer i verksamheten.

Har du några tips till den som funderar på att läsa kandidatprogrammet i mångfaldsstudier?

- Jag skulle rekommendera programmet till alla som vill förstå komplexa samhällsfenomen och som vill lära sig hur man driver samhälleliga förändringsprocesser.

Mer information om Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier

På denna sida