Vetenskap

Östersjöcentrum - en samlingspunkt för marin forskning

Stockholms universitets Östersjöcentrum har i uppdrag att utföra angelägen forskning och miljöanalys till stöd för förvaltningen, förmedla användbar kunskap till rätt plats i samhället och tillhandahålla attraktiv infrastruktur för marin forskning och utbildning.

 

Staff

Bedriver forskning

Den forskning vi bedriver inom Östersjöcentrum ska fokusera på vetenskapliga frågor som är betydelsefulla för förståelse och förvaltning av Östersjön och dess avrinningsområde.

Östersjöcentrum analyserar och syntetiserar forskning

Analyserar och syntetiserar forskning

Östersjöcentrum ska stödja beslutsfattare och de som arbetar med havsförvaltning genom att bistå med synteser och analyser av angelägen marin forskning.

Bojen sjösätts av Askös personal

Erbjuder infrastruktur för forskning

En av Östersjöcentrums viktigaste uppgifter är att tillhandahålla, utveckla och underhålla dyrbara ekonomiska och fysiska resurser för marin forskning.

Communication

Kommunicerar forskning

Östersjöcentrum består av en unik kombination av experter och kommunikatörer ska öka kunskapen om Östersjön och förbättra samhällets åtgärder mot miljöproblemen. Vi syntetiserar och förmedlar forskningens resultat till rätt plats i samhället.

Östersjöcentrum samlar forskning

Samlar forskning

Vid Stockholms universitet finns en lång tradition av marin forskning, speciellt med fokus på Östersjön. Östersjöcentrum har i uppdrag att stärka, samla och synliggöra denna betydande marina verksamhet.

Askölaboratoriet

Finansierar forskning

På uppdrag av regeringen tilldelas Stockholms universitet finansierings- medel för strategiska forskningsområden. Östersjöcentrum administrerar de medel som rör marin och tvärvetenskaplig Östersjöforskning.
 

Vi erbjuder viktiga basresurser ...

En av Östersjöcentrums viktigaste uppgifter är att tillhandahålla, utveckla och underhålla dyrbara ekonomiska och fysiska resurser för marin forskning.

... och förmedlar användbar kunskap

En annan viktig uppgift är att göra forskningresultat och kunskap om havet tillgänglig för både dem som arbetar med förvaltning och andra intresserade.