Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

Programmet är utvecklat för att möta behov inom den mycket dynamiska IT-sektorn. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från design och projektledning till mer tekniska delar som programmering och databaser.

Du behöver inte ha teknisk kunskap om datorer eller erfarenhet av programmering innan du börjar på programmet. Däremot är det viktigt att kunna kommunicera muntligt och skriftligt, kunna sätta sig in i nya områden och vara en problemlösare. Genom fria val av kurser har du valfrihet att forma din egen profil utifrån dina egna intressen. Du kan välja antingen en bred utbildning inom hela området eller att fördjupa dig i specifika delar som till exempel programmering, design eller systemutveckling. Upplägget är till stor del praktiskt och du arbetar i en modern datormiljö med grupparbeten och projektuppgifter.