Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram, 180 hp

Om programmet

Kandidatprogrammet i data- och systemvetenskap är utvecklat för att möta behov inom den mycket dynamiska IT-sektorn. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från design och projektledning till mer tekniska delar som programmering och databaser.

Du kan själv påverka innehållet i utbildningen genom fria val av delkurser, vilka alla ger dig en solid grund för en professionell yrkesroll som systemutvecklare, projektledare, programmerare, konsult och mycket annat inom IT-området.

Utbildningen förutsätter inte att du har teknisk kunskap om datorer eller erfarenhet av programmering, däremot är det viktigt att kunna kommunicera muntligt och skriftligt, sätta sig in i nya områden och vara en problemlösare.

Du har stor valfrihet att inom programmet forma din egen profil utifrån dina egna intressen. Du kan välja antingen en bred utbildning inom hela området eller att fördjupa dig i specifika delar som programmering, design eller systemutveckling. Upplägget är till stor del praktiskt och du arbetar i en modern datormiljö med grupparbeten och projektuppgifter.

Karriär efter avslutad examen

Efter examen kan du exempelvis arbeta som systemutvecklare, programmerare eller IT-konsult. Du kan också välja att studera vidare och ta en masterexamen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen