Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Data- och systemvetenskapligt kandidatprogram

 • 180 hp

Programmet är utvecklat för att möta behov inom den mycket dynamiska IT-sektorn. Utbildningen omfattar en blandning av ämnen från design och projektledning till mer tekniska delar som programmering och databaser.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här idan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till DSV!

Kandidatstudenter

Registreringen är öppen mellan 10 augusti och 31 augusti

Här registrerar du dig i DSV:s studieadministrativa system Daisy 

När du är registrerad Daisy kan du:

Hitta ditt schema i Daisy under Schema
Logga in i studieplattformen iLearn

Passerkort till våra lokaler i Nodhuset
Information om hur du får passerkort 

Introduktionsdagar på campus Kista
Tider och datum för introduktionsdagar

Undervisningen vid DSV hösten 2020
Undervisningen kommer vara fortsatt påverkad av covid-19, men lokalerna i NOD öppnas för studenter från och med måndag 17 augusti.

Det kommer att vara möjligt använda DSV:s datorsalar, grupprum, studentlabb och övriga lokaler. Dock gäller fortfarande försiktighet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer - att du ska stanna hemma om du känner dig sjuk, hålla avstånd på två meter, tvätta händerna ofta och att max 50 personer får befinna sig i samma lokal. 
Mer information om undervisningen vid DSV hösten 2020

Master- och magisterstudenter

Den första terminen på år 1 på master- och magisterprogram går helt på distans som tidigare meddelats. 
Du som ska börja på ett master- eller magisterprogram hittar information om hur du registrerar dig och startar dina studier vid DSV i ditt informationsbrev här

Studentkåren DISK

DSV har en egen studentkår DISK. 
Mer information om DISK och hur du blir medlem här

Hitta till Campus Kista

Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, ligger i Kista. 
Läs hur du hittar till oss här  


Kontakt

Frågor om universitetskonto: Serviceportalen

Registreringsfrågor och allmänna frågor: studexp@dsv.su.se
Öppettider studentexpeditionen

Frågor om villkor: svl@dsv.su.se
Öppettider studievägledningen

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Du behöver inte ha teknisk kunskap om datorer eller erfarenhet av programmering innan du börjar på programmet. Däremot är det viktigt att kunna kommunicera muntligt och skriftligt, kunna sätta sig in i nya områden och vara en problemlösare. Genom fria val av kurser har du valfrihet att forma din egen profil utifrån dina egna intressen. Du kan välja antingen en bred utbildning inom hela området eller att fördjupa dig i specifika delar som till exempel programmering, design eller systemutveckling. Upplägget är till stor del praktiskt och du arbetar i en modern datormiljö med grupparbeten och projektuppgifter.

 • Programöversikt

  Mer detaljerad kursinformation, litteraturlista, schema och datum för kursstart hittar du i kurser och scheman. Välj termin i drop-down menyn och sök på kursens namn.

  År 1

  Termin 1 (Ht)

  Introduktion till data- och systemvetenskap 7,5 hp
  Kursen är en introduktion till ämnet data- och systemvetenskap. Under kursens gång får du lära dig grundläggande begrepp inom bland annat datorarkitektur, operativsystem, datornätverk, programvaruteknik och databaser. Den innehåller även en introduktion till programmering. Kursen ger en god grund för fortsatta studier i data- och systemvetenskap.

  IT i organisationer 7,5 hp
  På kursen får du grundläggande kunskaper och färdigheter i design och utveckling av informationssystem inklusive teorier, metoder och tekniker för detta. Du får dessutom förståelse för hur organisationer och deras mål, produkter och tjänster, verksamhetsprocesser och informationshantering kan förändras med hjälp av olika former av IT.

  Objektorienterad analys och design 7,5 hp
  Kursen behandlar objektorienterad analys och design, i synnerhet hur grafiska modeller kan användas för att analysera verksamheter (organisationer) och designa datoriserade informationssystem. En central del är praktisk tillämpning av grafiska modeller och praktisk utformning av en kravspecifikation för ett informationssystem.

  Programmering 1 7,5 hp
  Kursen täcker grunderna inom imperativ och objektorienterad programmering. Efter avklarad kurs kan du självständigt designa och implementera mindre program i programspråket Java. Programmering är ett av data- och systemvetenskaps grundläggande ämnen och läses därför av majoriteten av kandidatstudenterna på DSV.

  Termin 2 (Vt)

  Människa-datorinteraktion 7,5 hp
  Kursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa-datorinteraktion och användningsprocessens psykologi. Kursen ger dig verktyg att identifiera faktorer som påverkar kommunikationen människa och dator positivt eller negativt och visar designmetoder som förbättrar kommunikationen mellan människa och dator.

  Databasmetodik 7,5 hp
  Kursen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i databasmetodik, inklusive kunskaper om begrepp, metoder och verktyg som används vid utformning och implementering av relationsdatabaser. Målet med kursen är att förmedla kunskaper om logisk och fysisk design av databaser för relationsmodellen. Baserat på användarkrav definierar vi och implementerar en normaliserad relationsdatabasmodell i ett relationsdatabashanteringssystem.

  Programmering 2 7,5 hp
  Kursen fördjupar dina kunskaper inom objektorienterad programmering genom att gå igenom arv, klasshierarkier och dynamisk polymorfism. Dessutom fördjupas dina allmänna programmeringskunskaper genom introduktion av händelsestyrd programmering och grafiska användargränssnitt och datastrukturer. Vi använder Java som programmeringsspråk. Kursen ger också erfarenhet av programmering med komponentbibliotek (API), i detta fall Javas standardbibliotek.

  Datorsystem 7,5 hp
  Kursen ger en orientering i moderna datorsystem inom områdena hårdvaruarkitektur, operativsystem och nätverk. Kursen ger grundläggande förståelse för datorsystemets komponenter och principer och deras betydelse. På kursen får du en grundläggande förståelse för operativsystem och kommunikationsnätverk och dess funktionalitet.

  År 2

  Termin 3 (Ht)

  Logik för datavetare 7,5 hp
  Kursen förklarar de grundläggande begreppen inom satslogik och predikatlogik. Kursen går igenom begrepp som sanningsvärdestabeller, semantiska tablåer och användande av resolutionsmetoden. Du lär dig dessutom att använda Prolog för att modellera system och analysera modeller.

  Informationssäkerhet – modeller och synsätt 7,5 hp
  Målet med denna kurs är att ge kunskaper om olika teoretiska synsätt och modeller som kan användas för att beskriva, analysera och styra informationssäkerheten. De synsätt och modeller som presenteras och tillämpas är systemteori, institutionell teori, semiotik och sociotekniskt synsätt. Innehållet är i huvudsak verksamhetsinriktat där problemet med informationssäkerhet främst belyses ur en organisations synvinkel.

  Två av nedanstående fem valbara kurser (2 x 7,5 hp):

  Affärssystem - användning och ledning 7,5 hp
  Kursen behandlar affärssystem ur flera perspektiv som tekniskt, organisatoriskt, yrkesmässigt och etiskt samt principer för affärssystems arkitektur, produktbaserade och tjänsteorienterade. Kursen bidrar också till att ge dig grundläggande färdigheter i kritisk diskussion, muntlig kommunikation och praktiska kunskaper i affärssystem.

  Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning, 7,5 hp
  Kursen vänder sig till dig som är intresserad av informationssökning och analys på Internet. Vi studerar grunderna i dokumentåtkomst, principer och algoritmer för sökmotorer inklusive webbplatsoptimering för sökmotorer. Vidare studeras webmining inklusive analys av beteendemönster och recensioner av online-användare och verktyg för online nyhetsbevakning. Frivilliga föreläsningar finns men kursen kan läsas helt på distans.

  Globala informationssystem 7,5 hp
  Kursen syftar till att förse dig med en holistisk och integrerad vy kring ämnena affärsmodellering, affärsprocesser, affärsarkitektur, moderna globala informationssystem, krav på organisation och möjliggörande IT-tjänster. Att förstå dessa områden är fundamentet för att skapa innovativa affärsmodeller.

  Tjänster för en uppkopplad värld 7,5 hp
  Den tekniska utvecklingen går snabbt och gör att vi kan skapa tjänster som förändrar och förbättrar. Snart lever vi i ett helt annat uppkoppla samhälle. Sakernas internet (Internet of Things (IoT)) är ett växande område inom IT. Begreppet omfattar system där interaktion med den fysiska verkligheten utgör en central del. Sensorer, både inbyggda i enheter såväl som helt fristående, ger aktuell information om vad som händer. Information som sedan kan sammanställas, bearbetas och presenteras i realtid som underlag för beslut och handling. IoT genererar löpande stora mängder heterogena data. Dessa bör utnyttjas effektivt för att stödja tjänster inom olika områden. Kursen ger dig en genomgång av IoT-plattformens arkitektur och dess olika komponenter.

  Prototyper inom interaktionsdesign 7,5 hp
  På kursen lär du dig att utveckla prototyper med hjälp av digitala verktyg. Du kommer också att lära dig hur prototyper används inom interaktionsdesignprocessen. Genom att skapa prototyper kan idéer testas och kommuniceras till andra parter som teknikutvecklare, beställare och framförallt framtida användare. En prototyp kan se olika ut, till exempel, grova skisser på papper, mer förfinade datorframtagna skisser eller interaktiva datorprogram som visar hur en framtida applikation är tänkt att se ut och fungera. Kursen redogör också för rådande teorier och designbegrepp inom prototypområdet.

  Termin 4 (Vt)

  Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
  På kursen skriver du en vetenskaplig uppsats, ungefär lika omfattande som ett examensarbete på kandidatnivå, utifrån en simulerad datainsamling med tillhörande beskrivning. Vi diskuterar akademiskt språkbruk, berättartekniskt upplägg och grundläggande vetenskapliga forskningsstrategier. I ditt examensarbete kommer du tillämpa ett vedertaget vetenskapligt referenssystem till källor som demonstreras i den här kursen.

  Projektarbete med programvaruteknik 15 hp
  Kursen är en projektkurs där du arbetar tillsammans med en grupp av studenter och producerar ett arbete från ax till limpa. Studentgruppen väljer en idé och utvecklar den till en färdig produkt, eller en prototyp av den färdiga produkten, med all efterfrågad funktionalitet.

  En av nedanstående fyra valbara kurser (1 x 7,5 hp):

  Informations- och datasäkerhet 7,5 hp
  Du lär dig reflektera över din egen personliga säkerhetsmiljö, till exempel antivirus, brandväggar, kryptografi och nätsäkerhet. Vidare tittar vi på säkerhet i ett samhällsperspektiv, bland annat övervakning, personlig integritet och kostnads- och nyttoanalys. Kursen tar också upp säkerhet relaterat till tidigare delar av kandidatprogrammet till exempel programmering och mdi.

  Affärssystem - design och arkitektur 7,5 hp
  Affärssystem är i grunden standardsystem som behöver designas så att de kan anpassas till företagens behov. Anpassning sker genom att konfigurera affärssystemets befintliga standardfunktionalitet och vid behov lägga till ny funktionalitet genom anpassningar av användargränssnitt, integration med andra IT system med mera. Konfigurering och anpassning kräver kännedom om affärssystems möjligheter att förbättra verksamheter, hur affärssystem påverkar andra IT system och kunskap om affärssystems tekniska arkitektur.

  Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
  Algoritmer och datastrukturer utgör grunden för alla program. Därför är det viktigt att programmerare kan använda dem och göra korrekta val. Kursen går igenom de algoritmer och datastrukturer som är vanligast och diskuterar deras för- och nackdelar. Kursen ger också en introduktion till algoritmanalys och till ordo-begreppet.

  Beslutsstöd med affärssystem 7,5 hp
  Beslut påverkar oss och omvärlden. Har vi rätt information för att ta bra beslut? Business Intelligence (BI) är processer, metoder och system för informationshantering. BI är viktig för beslutsfattande för att verksamheter får allt mer data från allt fler källor. Kursen ger överblick och förståelse för BI och dess möjligheter.

  År 3

  Det finns tre olika varianter att välja bland beroende på intresse.

  Variant 1
  Termin 5 (Ht)

  Terminen kan bytas ut mot utbytesstudier (information om utbytesstudier)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Kursen behandlar vetenskaplig metodik och kommunikation av vetenskapliga resultat inom data- och systemvetenskap med särskilt fokus på planering, utförande och analys av en vetenskaplig undersökning.

  Valbara kurser ur kurspoolen 22,5 hp
  Kurspoolen HT

  Termin 6 (Vt)

  Valbara kurser ur kurspoolen 15 hp (eller praktik 15 hp)
  Kurspoolen VT

  Praktik 15 hp (eller valbara kurser ur kurspoolen 15 hp)
  Kursen syftar till att ge kunskaper om hur olika data- och systemvetenskapliga teorier och metoder används praktiskt inom näringslivet, offentlig förvaltning eller andra organisationer. Praktiken ger också intryck och kontakter som är till hjälp i ditt framtida yrkesval.
  Mer information om praktik 15 hp

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

  Variant 2
  Termin 5 (Ht)

  Breddningsstudier om 30 hp på annan institution, sök via antagning.se
  Breddningsstudier utomlands. Information om utbytesstudier

  Termin 6 (Vt)

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Se kursbeskrivning ovan.

  Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp
  Kurspoolen VT

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

  Variant 3
  Termin 5 (Ht)

  Du som redan har minst 30 hp (avslutade kurser) från tidigare studier kan inkludera dem som breddningsstudier. Då kan du ta ut en kandidatexamen redan efter höstterminen år 3.

  Vetenskaplig metodik och kommunikation 7,5 hp
  Se beskrivning ovan.

  Valbar kurs ur kurspoolen 7,5 hp
  Kurspoolen HT

  Examensarbete 15 hp
  Mer information om examensarbete

 • Arbetsmarknad och karriär

  Efter examen kan du till exempel arbeta som systemutvecklare, programmerare projektledare eller IT-konsult. Du kan också välja att studera vidare och ta en masterexamen.

 • Kontakt