Stockholms universitet logo, länk till startsida

Demografi

Är du intresserad av befolkningsutvecklingen i världen? Varför vissa länder har högre barnafödande än andra? Hur barn med skilda föräldrar mår? Hur det går för dem som invandrat till Sverige? Då ska du läsa demografi!

Stockholm skyline. Photo: Patrik Carlberg/Unsplash
Stockholm skyline. Photo: Patrik Carlberg/Unsplash

Demografi, eller befolkningslära, är studiet av befolkningen, dess storlek, sammansättning och förändring.

Demografiska frågor är kopplade både till hur samhället utvecklas i stort, och till andra vetenskapliga ämnen. Att bli demograf är därför ett sätt att konkret ge dig användning av hela din utbildning.

Fruktsamhet, dödlighet och migration är de tre grundläggande processer som demografer studerar. Under utbildningen får du studera dessa med hjälp av olika vetenskapliga perspektiv, vilket gör utbildningen tvärvetenskaplig. Några exempel på sådana är nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, historia, socialantropologi, epidemiologi, folkhälsovetenskap och statsvetenskap.

Vi erbjuder utbildning i demografi på master- och doktorandnivå. Kvantitativa metoder och data science är viktiga delar av utbildningen, men vi välkomnar också studenter med begränsade kunskaper i statistik. Utbildningen ger dig praktiska färdigheter i att hantera stora datamängder, att planera statistiska analyser och kunskaper om grundläggande statistik.

Demografiska avdelningen vid Stockholms universitet, SUDA, är en stark forskningsmiljö där världsledande forskning pågår – och våra forskare blir dina lärare.


Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i kvantitativa metoder och data science är eftertraktade inom många branscher. Som demograf kan du söka jobb som analytiker på myndigheter, departement, kommuner, internationella organisationer. Du kan också jobba som samhällsplanerare, prognosmakare eller analytiker på SCB, SIDA, FN, försäkringsbolag eller undersökningsföretag.

En del av våra tidigare studenter går också vidare och läser ett doktorandprogram, en forskarutbildning, efter examen.

Läs vad våra tidigare studenter jobbar med här!


Utbildningar inom ämnet

Examen


Forskning inom ämnet

Demografi är ett av Stockholms universitets ledande forskningsområden. Vår forskning täcker alla de tre befolkningsprocesserna fruktsamhet, dödlighet och migration. Mycket av forskningen är inriktad på familjedynamik - barnafödande, partnerskap, skilsmässoförhållanden - och de kulturella, sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar som olika demografiska processer påverkas av.

Våra senaste forskningsprojekt har handlat om frågor som:

  • Hur såg mönstren i dödlighet ut under Sveriges corona-epidemi?
  • Vilka blir konsekvenserna av att vi lever allt längre?
  • Varför minskar barnafödandet i Sverige och de andra nordiska länderna?
  • Hur påverkar geografisk segregation olika chanser i livet?
  • Hur ser utvecklingen av samkönade äktenskap ut?
  • Vad är familjepolitikens påverkan på familjebildning, barnafödande och separationer/skilsmässor?
  • Hur påverkar genusaspekter fördelningen av betalt och obetalt arbete mellan partners och när i livet de pensionerar sig?
  • Hur påverkar invandring familjelivet?
  • Hur påverkas inträdet på arbetsmarknaden av omständigheter kring migration och familjeliv?