Infrastruktur

Electra vid Askö

Attraktiv infrastruktur för framgångsrik forskning om havet

En av Östersjöcentrums viktigaste uppgifter är att tillhandahålla, utveckla och underhålla dyrbara ekonomiska och fysiska resurser för marin forskning, undervisning och miljöövervakning.

Väl fungerande infrastruktur är ett krav för att forskningen ska gå framåt och miljöövervakning ska fortgå i havsområdet. Östersjöcentrum erbjuder fältstationen Askölaboratoriet med laboratorier, fartyg och båtar, har tillgång till ett stort utsjöfartyg och äger sedan ett 2009 även en forskningshylla för sillgrisslor.

R/VElectra af Askö

Askölaboratoriets nya fartyg

Stockholms universitets Östersjöcentrum har byggt ett nytt forskningsfartyg för marin forskning i Egentliga Östersjön. Fartyget, R/V Electra, levererades sommaren 2016 och är toppmodernt utrustat för många olika ändamål.

Bojen sjösätts av Askös personal

Automatisk mätboj rapporterar live

Sedan 2014 finns en automatisk mätboj på provtagningsstationen B1 utanför Askö. Den ingår i ett nätverk av liknande bojar runt Sveriges kust som bedriver realtidsövervakning av havet.

Stockholms universitets Östersjöcentrum

Tel: 08 - 16 37 18
E-post: ostersjocentrum@su.se

Välkommen att ansöka online:

R/V Electra