Kursen omfattar två valfria delkurser samt ett längre specialarbete om 15 hp, i vilket du studerar ett specifikt problem eller ett väl avgränsat ämnesområde inom det litterära eller språkvetenskapliga området. Du har stora möjligheter att efter eget intresse välja ämne och inriktning på examensarbetet. Under hösten 2017 ges undervisning på delkurserna Grammatik och textstudium, 7,5hp, samt Prosa, 7,5hp.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan |

H17 | Schema | Kursplan och anmälan |