På kursen behandlas centrala frågeställningar inom modern översättningsvetenskap. Tillämpning av teorier sker dels genom egna översättningar, dels genom analys av både egna och andras översättningar. Såväl teori och metod som praktisk tillämpning utgår från olika textgenrer. Särskilt betonas kopplingen mellan översättningsstrategi och respektive textgenres pragmatiska funktioner.Inom kursen behandlas centrala frågeställningar inom modern översättningsvetenskap. Tillämpning av teorierna sker dels genom egen produktion av översättningar, dels genom analys av både den egna produktionen och andras översättningar. Såväl teori och metod som praktisk tillämpning utgår från textgenrer. Särskilt betonas kopplingen mellan översättningsstrategi och textgenren med dess pragmatiska funktioner.

V18 Schema | Kursplan och anmälan |