Kursen ger ytterligare förbättrad språkfärdighet och har ett tydligt vetenskapligt anslag. Stor vikt läggs på att utveckla den skriftliga framställningsförmågan i specifika textformer. Därutöver ges en bred orientering inom ett urval forskningsområden knutna till språk, litteratur och kultur. Avklarad kurs ger behörighet till Franska – kandidatkurs.Kursen består av sex obligatoriska delkurser om sammanlagt 30 högskolepoäng.

V18 | schema Kursplan och anmälan

H18 | schema Kursplan och anmälan