Kursen ger en introduktion till ett kulturvetenskapligt angreppssätt. Begrepp som kultur, nation och identitet problematiseras. Olika slags kulturfenomen inom den franskspråkiga världen analyseras, både historiska och samtida.

V18 | Schema | Kursplan och anmälan

H17 Schema Kursplan och anmälan