Du förbättrar din färdighet att skriva olika slag av texter samt att kommunicera muntligt på spanska. Ett viktigt inslag är förmågan att överföra texter från svenska till spanska och vice versa. Litteratur- och språkstudierna fördjupas och analyserna baseras på olika teorier och metoder. Språket som interaktion mellan människor betonas särskilt. Den fackspråkliga delkursen kan du välja med inriktning på Spanskamerika eller Spanien.

H17 | Schema | kursplan och anmälan

V18 | Schema | kursplan och anmälan