Kursen består av ett examensarbete för kandidatexamen (15 hp). I examensarbetet ska du utföra en begränsad forskningsuppgift med inriktning på språk, diskurs, litteratur eller samhälle. I introduktionen till examensarbetet får du kunskaper om forskningsmetodik och normer för utformningen av vetenskapliga uppsatser.

V16 Schema | kursplan och anmälan

V18 Schema | kursplan och anmälan